TҮРІК БІТІК
ҚР Мәдениет және ақпарат министрлігінің Тіл комитеті
қазрусeng
Iздеу:
Қайда:
Басы Ескерткіш Үйреткіш Сөздік Көмек
Бөлімдер
Көне түрік бітіктер
Түрік бітік үйреткіш
Этномәдени сөздік
Дерек көздері
Көмек
Контакт
Ескерткіш түрі
Орхон
Енисей
Талас
Тұрпан
Алтай
Қазақстан
Ферғана
Деректер
Таңбалар
Сөздік
Іздеу
Карта
Мұражай жәдігерлері
Мақалалар
Әдебиеттер
Шрифт қолдау
Сайт картасы
  Iздеу
Анықтамадан Мәтіннен Түрік бітіктен Транскрипциядан Сілтемеден
Iздейтiн сөз:

č š ğ ş ü ï ň ö ŋ γ
(мына таңбаларды жазу үшін үстін басыңыз:)

Қажетті сөзді теріп болғасын "Тап" дегенді басыңыз.

Іздеу жүргізілген соң, табылған мәтінге қатысты ескерткіштің аты, мәтіннің сол сөз табылған жолы шығады. Егер ескерткіш атын бассаңыз, сол ескеткіш туралы толық мағлұмат аласыз. Іздеу бетіне қайтып келу үшін терезенің ең жоғарғы немесе ең төменгі сол бұрышында тұрған белгілерді пайдаланыңыз.

Iздеген сөз   n  3586 жерде кездесті
1<B-1-1> rty (m) [wn'] k nwm (sn)k' 'wst't δ'r-'nt tr-'wkt '(')šy-n's kwtr'tt 'xšy-wn'k [86] <B-1-2> ' Y-(К)' +m+++ m(wx)'n x'γ 'n y'rwk' 'HY nw" r x'y'n 'wr-kwp-'r cr-"cw mγ "
2<B-1-3> t' [t] (p)['r] (х' γ 'n) wsn wy'(r)[nt] 'HRZY nwkr ZK βγy mwx'n x' γ 'n 'PZY βγy mγ' t't(p)['r] <B-1-4> [х] 'γ ['n MN xw](r-sny) k'w xwr-(tx)[y]z p(r)[m] prw 'nγt'k 'bс'nрδ '(xwš)wy-n'tt wm't['nt]
3<B-1-5> [r](t)y[ ](t) 'H(RZY) nwkr c'w'nt py-štrw βγy (m)[wx'n х' γ 'n]
4 [ ] у k'w βγy s'r pwr-sty rty nw(k)r k'w +[ ] <B-2-2> [ ](c)w mγ' t(')[tp'r х' γ' n ? tk'yn]t š' δp-y-t tr-xw-'nt xwr-x'p-cy-nt tr- δwnt +(wny)[t?] <B-2-3> [ ](')n '(n)[ ]+kw(s)[ ]у tw(') xwy- štr 'HY mwx'n х' γ' n pr'y-t rty n'[β] <B-2-4> [ 'β] (t)kšpw '(xšy-)'t δ'(r)[t ZY n'βc] (y)'h šy-r'k p'rtw δ'rt rty ms 'kδry tγw mγ'
5<B-2-5> t('t)[p'](r) х[' γ' n ]++ δ++[ ]š ty[ ]+ ('β)tkšpw 'nγwncy-δ xšy-' ZY n' βcy-h p'r rty nw[kr] <B-2-6> β(γ)y m(γ)' [t]'t(p)['r х' γ' n] m(s) ++[ nβ](y-r)"k ptγwštw δ'rt rty xr-( γw)šk srδy (x)wt'w, (kr)[ty]
6<B-2-7> r(ty) ХI srδ xsy-(')[t δ' rt ](t)mp('r)y[ ]+++ k'w (βγ)y-št s'r pwrst rty py-štrw š' δ-p-y-t tw(++)[ ] <B-2-8> xwrx(')pc(y-nt )+++t t++++t '(PZ)Y++++[ ]'n+(r-)'δtw δ'rnt rty nwkr mγ' wmn' х'γ'n p'δ y- š'δ '(t)[w?]
7<B-2-9> δ ['](mt r)t[y ](х')γ'n pr(m'tw) δ 'r-t (MN) '(В)Y mγ' t'tp'r х'γ'n wsn RB(k') <B-2-10> [ ] β++[ ](')krty (r)[t](y) m(s) prm'(')tw δ'r' (MN) RBkw nwm snk' 'wst rty 'YК nw(m)
8<B-2-11> [snk' ]+у βγy mγ' t'(t)p'r х'γ'n tk'y-nt'cw npyšnt cw βmpyšnt <B-2-12> [ ](cw)[ š' δ](pyt) cw xwr-(x'pcy-)nt cw (Z)Y wkwrt cw n'βcy-'kh 'Y-К'[ ] <B-2-13>[ ]w β'r-'k 'sp' δ y-'(n) pr'yw 'βt my- δ '(xš)t δ 'r-'n[t]
9<B-2-14> [ ](+ ptxw)stw δ 'r-'nt rty cy-w'nt pystr(w βγ)[y ] <B-2-15> [ nwm sn] (k' pr)m'tw δ'r-(nt) '(ws)t rty c'n'w δw' xsywn'k
10<B-2-16> [ ](+)[ ](r'y)tw δ'r-(nt) rty 'sky-s'r n[р]δу m'tnt rty <B-2-17> [ ]( γrw)y 'yt δ'r-nt rty pr'(+)[++]yδ'n s(r)δ mγ(')
11<B-2-18> [ ](+): ns(m)y ZY ['n]у wys(pw) 'ytδ'r-n(t) r[ty] <B-2-19>[ ]'k δw' х'γ'n sy(+)nw mγ(')
12<B-3-1>[ syr'](k) γr-'m'k krtk ["β](r)y-(n)t rt[y]
13<B-3-2> [ ]mγδ srδ šyr'k γr'mk krtk ' ' βry-n[t]
14<B-3-3> [ ]++t 'PZY (+++++++h) mrtx(m')k 'štnt 'HRZ-Y βγ (m)[ γ'?]
15<B-3-4> [ ]ws mγδ βγ [ ]w(++)nt nwm (snk') w(+)n" 'y-ry mγ[']
16<B-3-5> [ ] blank signum
1Ečümüz: [104] apamïz[105] : Jаmï[106] : qaγan: törüt: buluŋuγ: qïsmïš: yïγmïš: yaymïš: basmïs: ol qan: yoq boltuqda: kisre: el yіtmіš: ïčγanmïš: qačšamïš
2qaγanladuq: qaγanïn: ïčγanï: idmiš: Türük budun[107] : öŋre: kün: toγusïqаŋa[108] : kesre: kün: batsïqïŋa: tegi: berіye: Tabγačqa[109] : yarïya: yïš qa tegi...
3alp: erіn: balbal: qïsdï: Türük budun: atï yoq: bolu: barmïš: erti: Türük budun: jіtmezin: tejin: yoluq ermezin: tejin: öze: Teŋіri: ter er/mis: .../
4Qapaγan: Elteris qaγan: eliŋe: qïlïntïm[110] : Еl Etmis: yabγu[111] : oγulï: Isbara: Tamγan Čur: Yoγa: inisin: Bilge: Isbara: Tamγan: Tarqan: yumγïlïγ: bes: jetmis: еčim: Аtačïm:
5bu: Tabγačda: yarïja: at eg[112] Oγuz: ara: jeti erin: yaγï: bolmuš: аqaŋïm[113] : Baγa: Teŋіriken: еjen: anta: yormuš: isig: küčüg: bermiš: ...
6Teŋіriken: ke: isig: bertim: tejin: yarïlqamïš: sad atïγ: anta: bermiš: boltïqda: Toquz: Oγuz: at eg: yaγï ermiš: bedkü: ermiš: Teŋіriken: yor...
7yabïz bat ben ?: azïγ üksüg: körüteg: erti: sületim: ter ermis: ïmtï: beglerime: ter ermis: biz: az bïz: tejin: alqunur: ertimez...
8qanïm: sad anča: ötünmüs: Teŋіriken: almazun: tejin: ...din: anta: bermeziŋe: atis ol...
9Qamuq: Balïqa: tegidim: qonladïm: altïm: süsü: kelti: arqasïn: yaγïdïm: begi: qačdï: ...γ erti: Tabγač: budun: ...atïqïdatïm: yaγïdïm: basdïm: yaydïm ... bozuqunča:
10kelür ertimez: ekin ara: at eg yaγï: bolmus: tegim ečimin: tejin: saqïntïm: Teŋіri: bilge: qaγanqa: saqïnu: іsig: küčüg: bersegim: bar ermes erinč: tegi edükün: üčün: ...yaγïdïm: beke: tegi edikim: uruš: qïlïp:
11tegip: inime: oγulïma: anča: ötüledim: qïl yorup: Elteris: qaγanqa: adïrïlmaduq: yaŋïlmaduq: Teŋіri: bilge: qaγanta: adïrïlmalïm: azmalïm: tejin: anča: ötledim: keri: barïγma: bardï: bilge: qaγanïn: budunï: ...bardï: ülügen atqa: : esig: küčüg: berti:
12öze: Teŋіri: qan: ülüi: yïlqa: jetinč ay [114] : küčlüg: alp qaγanïmda: adrïlu: bardïŋïz: Bilge: atačïm: yoγïŋ: aluruγïŋï: n: qazγantïm: sub jer Teŋіri: öd ....č: eki erür: erti:
13Аtačïmqa: bitig: tašïγ: /Bitigledim qïldïm/: bеŋigü: qaγanïm: Atačïm: bilge: Atačïm: ülü: yïlqa: bilge: uluγ alp er: edgü qan[115] : atačïm: ölti:
14Isbara: Tarqan: balbalï [116]
1Öze Kök: Teŋіri[132] : asïra: yaγïz: Jer: qïlïntaquda: ekin ara: kisi: oγulï: qïlïnmïs: kisi: oγulïnta: öze: ečüm apam: Bumïn qaγan[133] :Estemi qaγan[134] :olurmïš: olurupan: Türük: budunïγ: Elin: törüsün: tuta: bermis: iti: bermis:
2törüt: buluŋ: qop: yaγï ermis: sü sülepen : törüt: buluŋtaqï: budunïγ: qop almïš: qop baz qïlmïs: bašlïγïγ: jüküntürmüs: tizеligig: sökürmüs: ilgerü: Qadïrqan: Jïšqa tegi: keri: Temir qapïγqa tegi: qonturmus: ekin ara:
3ïdï oqsuz: Kök Türük:anča: olurur ermis:bilge: qaγan ermis: alïp qaγan ermis: bujruq jeme: bilge ermis erinč: alïp ermis erinč: begleri jeme: budunï jeme: tüz ermis: anï üčün: Еlig: anča tutmus: erinč: Еlig tutup: Тörüg: etmis: üze anča:
4kergek: bolmus: yoγučï: sïγïtčï: öŋre: kün: toγusïqta[138] : Böküli: Čölüg el[139] :Tabγač: Tüpüt[140] : Apar [141] :Purum[142] :Qïrqïz[143] : Üč Qurïqan[146] :Otuz Tatar[144] : Qïtaň [145]: Tatabi[147] : bunča: budun: kelipen: sïγïtamïs: yoγulamïs: antïγ: külüg: qaγan: ermis: anta kisre: inisi: qaγan:
5bolmis erinč: oγulï atï: qaγan: bolmis erinč: anta kisre: inisi: ečisin teg: qïlïnmadïq erinč: oγulï: аqaŋïn teg: qïlïnmadïq erinč: bilgesiz: qaγan: olurmïs erinč: yablaq: qaγan: olurmïs erinč: bujruqï: jeme: bilgesiz erinč: yablaq ermis erinč:
6begleri: budunï: tüzsüz: üčün: Tabγačbudun: teblegin: körlüg: üčün: armaqčïsïn: üčün: inili: ečili: kеksürtükin: üčün: begli: budunlïγ: yoŋušurtuqïn: üčünTürük: budun: elledik: Еlin: ïčγanu: ïdmïs:
7qaγanladïq: qaγanïn: jetіrü: ïdmïs: Tabγač budunqa: beglik: urï oγulïn: qul: boltï: silik: qïz oγulïn: küŋ boltï: Türük: begler: Türük: atïn: ïtï: Tabγačγï: begler: Tabγač: atïn: tutupan: Tabγač: qaγanqa:
8körmüs: elig jïl: isig küčüg: bermis: ilgerü: kün toγusïqda: Böküli: qaγanqa: tegi: sülüjü: bermis: qurïγaru: Temir qapïγqa: tegi: sülüjü: bermis: Tabγač: qaγanqa: Еlin: törüsin: alï bermis: Türük: qara: qamïγ:
9budun: anča temis: Еllig: budun ertim: Еlim: ïmtï qanï: kіmke: Еlig: qazγanurman: tеr ermis: qaγanlïγ: budun: ertim: qaγanïm qanï: ne qaγanqa: isig küčüg: berürmen: tir ermis: anča tep: Tabγač: qaγanqa: yaγï bolmïs:
10yaγï bolïp: etіnü: yаrаtunu: umаdïq: yana: ičіkmis: bunča: isig küčüg: bertük gerü: saqïnmаtï: Türük: budun: ölürüjen: urïγsaratïyan: ter ermis: yuqadu: barïr: ermis: öze: Türük: Teŋrisi: Türük: Ïduq Jeri:
11subï: anča temis: Türük: budun: yoq: bolmazun: tejin: budun bolčun tejin: аqanïm: Elteris qaγanïγ: ögüm: Elbilge qatunïγ: Teŋіri: töpesinte: tutup: jügürü: kötürmüs erinč: aqanïm: qaγan: jeti jegirmi: erin: tašqïmïs: tašïra:
12yoruyor: tejin: ükü еsidіp: balïqdaqï: taγïqmïs: taγdaqï: inmis: tirilip: jetmis er bolmïs: Teŋіri: küč: bertük: üčün: аqanïm: qaγan: süsi: böri teg:ermis: yaγïsï: qoň teg ermis: ilgerü: qurïγaru: sülep: tеrmis: qubartmïs: qamïγï:
13jetijüzer: bolmïs: jetijüzer: bolïp: elsiremis: qaγansïramïs: budunïγ: küŋdemis: quldamïs: budunïγ: Türük: törüsün: ïčγanmïs: budunïγ: ečümаpam: törüsünče: yarаtmïs: bušγurmïs: Töles: Tarduš[148]: budunïγ: /anta itmis:/
14Jabγuγ: Šadïγ[149] : anta: bermis: berje: Tabγač: budun: yaγï: ermis: jïrïya: Baz qaγan: Toquz Oγuz [150]: budunï: yaγï: ermis: Qïrγïz: Qurïqan: Otuz Tatar: Qïtaň: Tatabï: qop: yaγï: ermis: аqanïm: qaγan: bunča:...
15qïrïq: artuqï: jeti: yolï: sülemis: jegirmi: süŋüs: süŋüsmis: Teŋіri: yarïlqaduq: üčün: elligig: elsіretmis: qaγanlïγïγ: qaγansïratmïs: yaγïγ: bazqïlmïs: tizelіgig: sükürmis: bašlïγïγ: jüküntümis: qaŋïm: qaγan ...
16törüg: qаzγanïp: uča: barmïs: аqaŋïm: qaγanqa: bašlayu: Baz qaγanïγ: balbal: tikmis: ol törüde: öze: ečüm qaγan: olurtï: ečüm qaγan: olurupan: Türük: budunïγ: ječe іtdi: іgіti: čïγaŋïγ/: bay: qïltï: azïγ: üküš: qïltï:/
17ečüm qaγan: olurtuqda: özüm: Tarduš: budun: öze: šad ertim: ečüm qaγan: birle: ilgerü: Yašïl ügüz [151] : Šantuŋ: yazïqa[152] tegi: süledimiz: qurïγaru: Temir qapïγqa: tegi: süledimiz: Kögmen[153] : аša : Qï/rqïz :jeriŋe : tegi : süledimiz:/
18qamïγï: bešotuz: süledimiz: üčjegirmi: süŋüšdimiz: Еlligig: elsiretdimiz: qaγanlïγïγ: qaγansïratdïmïz: tizеligig: sökürtimiz: bašlïγïγ: jöküntürtimiz: Türügeš[154] : qaγan: Türükmüz: budunmïz: erti: bilmedikin:
19üčün: bizіŋe: yaŋïlqïn: üčün: qaγanï: ölti: buyruqï: begleri: jeme: ölti: On oq: budun: emgek: körtü: ečümüz: apamïz: tutmïs: Jer sub idsiz: bolmazun: tejin: az budunïγ: ïtï: ar...
20...bars beg: erti: qaγan at: bunta: biz: bertimiz: siŋilim: qunčuyum: bertimiz: üze yaŋïltï: qaγanï: ölti: budunï: küŋ qul: boltï: Kögmen: Jer sub: idsiz: qalmazun tejin: az Qïrqïz: budunïγ: jarat...
21yana: bertimiz: ilgerü: Qadïrqan: Jïšïγ: aša: budunïγ: anča: qonturtïmïz: anča: itdimiz: qurïγaru: KeŋüTarmanqa[155] : tegi: Türük: budunïγ: anča qonturtïmïz: anča tedimiz: ol ödke: qul: qullïγ: bolmïs /küŋ: küŋlig: bolmïs: erti: inisi: ečisin: bilmez: erti: oγulï: аqaŋïn: bilmez: erti:/
22anča: qazγanmïs: etmis: Еlіmiz: törümіz: erti: Türük: Oγuz: begleri: budun: esidiŋ: üze Teŋіri: basmasar: asraJer: tilinmeser: Türük: budun: Еliniŋ: törüsün: kim: artatï /udаč...ï: Türük: budun: ert...z:/
23ökün: körügüŋin : üčün: igidmiš: bilge: qaγaŋïn: ermiš barmïš: edgü Еliŋ : kentü :yaŋïltïγ : yablaq : kegürteg : yarаqlïγ : qantan : kelіp : yaňaеltedi : süŋgülüg: qandan: kelіp: süre еltedi: Ïduq Ötüken: /jer…..budun: bardïq: ilgerü: barïγma /
24bardïγ: qurïγaru: barïγma: bardïγ: bardïq: jerde: edgüg: ol erinč: qanïŋ: subča: jügürti: söŋükün: taγča: yatаdï: beglik: urï oγulïŋ: qul boltï: silik qïz oγulïŋ: küŋ boltï: bilmedük üčün: yablaqïŋïn: üčün: ečüm qaγan: uča bardï:
25bašlayu: Qïrqïz qaγanïγ: balbal:tikdim: Türük: budunïγ: atï küsü: yoq bolmazun: tijin: aqaŋïm qaγanïγ: ögüm qatunïγ: kötürmiš: Teŋіri: Еl bеrigme: Teŋіri: Türük: budun: atï küsü: yoq bolmazun: tijin: /özümüz: ol Teŋіri:/
26qaγan: olurtadï erinč: neŋ yïlïsïγ: budunqa: olurmadïm: ičre ačsïz: tïšra: tonsuz: yabïz yablaq: budunta: üze: olurtum: inim Kültegin birle: sözlešdimiz: аqaŋïmïz: ečümüz: qaz/γanmïš: budun: atï küsü: yoq bolmazun/
27tijin: Türük: budun: üčün: tün udïmadïm: küntüz: olurmadïm: іnim: Kültegin birle: eki šad: birle: ölü jitü: qazγandïm: anča qazγanïp: bіrіki: budunïγ: ot sub qïlmadïm: /men... jersayu /
28barmïš: budun: ölü jitü: yadaγan: yalïŋïn: yana kelti: budunïγ: igіdejin: tijin: jїrїγaru: Oγuz: budun: tapa: ilgerü: Qïtan: Tatabï: budun: tapa: bergerü: Tabγač tapa: uluγ sü: eki jegirmi: süledim: ... süŋüšdüm:
29kisre: Teŋіri: yarïlqazu: qutum:bar üčün:ülügüm: bar üčün: ölüteči: budunïγ: tirigerü: igitim: yalaŋ budunïγ: tonlïγ: čïγaň: budunïγ: bay qïltïm: az budunïγ: üküš qïltïm: ïγar Еlligde:qa/γanlïγta: jeg qïltïm: törüt buluŋdaqï:/
30budunïγ:qop:baz qïltïm: jaγsïz qïltïm: qop:maŋa: ükü еrtі: isig küčüg:berür:bunča: törüg:qazγanïp: inim Kültegin: üzе anča: kergek boltï: аqanïm qaγan: učduqta: Kültegin:jiti /:jašda: qaltï: /
31Umay teg: ögüm: qatun: qutuŋa: inim Kültegin: er at boltï: altï jegirmi: jašïŋa: ečüm qaγan: Еlin: törüsün: anča: qazγantï: Altï čub: Soγdaq tapa: süledimiz: buzdïmïz: Tabγač: On Tutuq: beš tümen: sü kelti: süŋüšdümüz:
32Kültegin: jadaγаn: оplayu tegdi: On Tutuq: Yorčïn: yarаqlïγ: eligin tutdï: yarаqlïγdï: qaγanqa: ančulаdï: ol süg: anta yoq qïšdïmïz: bir otuz: jašïŋï: Čača: Sünke: süŋüšdümüz: еŋ ilki: Tadqïs Čurïŋ: boz/ atïγ: binip:tegdi: ol at anta:/
33ölti: ekinti: Ϊšbara Yamtar:boz atïγ:binip:tegdi: ol at anta: ölti: üčünčü: Jegin Sil: begiŋ: kedimlig: tоruγ at: binip:tegdi: ol at anta: ölti: yarаqïnta: yalmasïnta: jüz artuq: oqun urtï: jeziŋe: bašïŋa: bіr te/gmedi/
34tegdiken: Türük: begler: qop bilirsiz: ol süg: anta yoq qïšdïmïz: anta kisre: Jer Bayïrqu: Uluγ Erkin: yaγï boltï: anï yaŋï: Тürgi Үarаγun: költe: buzdumïz: Uluγ Erkin: azqïŋa: erin: tizip: bardï: Kültegin ...
35jašïŋa: Qïrγïz tapa: süledimiz: süŋüкü: batamï: qaraγ: sükіn: Kögmen: jïšïγ: toγa: yorïp: Qïrγïz: budunïγ: uda: basdïmïz: qaγanïn: birle: Suŋa jïšda: süŋüšdümüz: Kültegin Bayïrqun /аq adγïrïγ:/
36binip: оplayu: tegdi: bir: erig: oqun urtï: eki erig: udušru: sančïdï: ol tegdikde: Bayïrqunuŋ: аq adγïrïγ: udluqïn: sïyu: urtï: Qïrqïz: qaγanïn: ölürtimiz: elin: altïmïz: ol jïlqa: Türügeš...
37toγa: Ertis ügüzüg: keče: yorïdïmïz: Türgeš: budunïγ: uda:basdïmïz: Türgeš: qaγan: süsi: Bolčuda: otča: borča: keltі: süŋüšdümüz: Kültegin: bašγu boz at: binip tegdi: bašγu boz at: k...
38tutuztï: ekisin: özü аltizdï: anta yana: kirip: Türgeš: qaγan: buyruqï: az tutuquγ: eligin tutdï: qaγanïn anta: ölürtimiz: elin: altïmïz: Qara Türgeš: budun: qop ičikdi: ol budunïγ: Tabarda: /qo.../
39Soγdaq: budun: іtіjin tijin: Jenčü: ügüzüg: keče: Temir Qapïγqa: tegi: süledimiz: anta kisre: Qara Türgeš: budun: yaγï bolmuš: Keŋeres tapa: bardï: biziŋ sü: atï: turïq: azuqï: yoq erti: yablaq kiši: er...
40аlïp er: biziŋe: tegmiš erti: antaγ ödke: ökünüp: Külteginig: az erin: ertürü: ïtmïz: uluγ süŋüš: süŋüšdümüz: Alïp Šalčï: aq atïn: binip: tegmiš: Qara Türgeš: budunïγ: anta ölürmüš: almïš: ajna: yorïp:...
1...: birle: Qošu tutuq: birle: süŋüšmüs: erin qop: ölürmüš: еbin barïmïn: qop: kelürti: Kültegin: jeti otuz: jašïŋa: Qarluq: budun: erür barur: erikli: yaγï boltï: Tamaγ ïduq: bašta: süŋüšdümüz:
2Kültegin: ol süŋüšde: otuz jašаyur еrtі: Alïp šalčï: aqïn: binip: oplayu: tegdi: eki erig: udušru: sančïdï: Qarluquγ ölürtіmіz: altïmïz: Аz budun: yaγï boltï: Qara költe: süŋüšdümüz: Kültegin: bir qïrïq: jašаyur еrtі: Alïp šalčï: aqïn:
3binip: oplayu: tegdi: Az Elteberig: tutdï: Az budun: anta yoq boltï: Ečim qaγan: Еli: qamïšïγ: boltuqïnta: budun: Еlig еkіgi: boltuqïnta: Izgel: budun: birle: süŋüšdümüz: Kültegin: Alïp šalčï: aqïn: binip:
4[oplayu:tegd] i: ol at anta: tüstü: Izgel: budun: öltü: Toquz Oγuz: budun: kentü: budunïm: erti: Teŋіri: jer: bolγaqïn: üčün: yaγï boltï: bir yïlqa: beš yolï: süŋüšdümüz: eŋ ilki: Toγu balïqda: süŋüšdümüz
5Kültegin: Azman aqïγ: binip: oplayu: tegdi: altï erig: sančïdï: sü /tï/šïsïndа: yetinč erig: qïlïčladï: ekinti: Qušluγqada Еdiz: birle: süŋüšdümüz: Kültegin: Az yaγïzïn: binip: oplayu: tegdi: bir erig: sančïdï:
6toquz erig egire: toqïtï: budun: anta ölti: üčünč: Bоl/ču/da: Oγuz birle: süŋüšdümüz: Kültegin: Azman atïγ: binip: tegdi: sančïdï: Učuš bašïnta: süŋüšdümüz: Türük:
7budun: Adïr Qamïšta: yablaq boltï: erti: öze: kelmiš: süsin: Kültegin: ïγïtïp: Toŋra: bir oγuš: alpaγu: on erig: Toŋra tegin yoγïnta: egirip: ölürtümüz: besinči: Ezgenti: Qadïzda: Oγuz: birle: süŋüšdümüz: Kültegin: Az yaγïzïn: binip: tegdi: eki erig: sančïdï: balïqa: barmadï ol sü: anta öltü: Маγï Qorγan: qïšlap: yazïŋа: Oγuz γaru: sü tašqadïmïz: Kültegin: beg bašlayu: aqïtmïz: Oγuz yaγï: оrduγ: basdï: Kültegin:
8Ögsiz aqïn: binip: toquz erіn: sančïdï: оrduγ: bermedi: ögüm qatun: ulayu: ögelerim: eklerim: kelüŋünüm: qunčuylarïm: bunča jeme: tirigі: küŋ boltačï erti: ölüge: yortadï: yolta: yatu qïltаčï: ertegin:
9Kültegin: yoq erser: qop: ölteči: ertegiz: inim: Kültegin: kergek: boltï: özüm: saqïntïm: körür: közüm: körmez teg: bilür: biligim: bilmez teg: boltï: özüm saqïntïm: Őd Teŋri: yasar: kisi oγlu: qop: ölgeli: törürmiš:
10anča: saqïntïm: közde: yaš kelser: etide: köŋülte: sïγat: kelser: yantïru: saqïntïm: qatïγdï: saqïntïm: еk šаd: ulayu: inijigünüm: olγanïm: beglerim: budunum: közi qačï: yablaq: boltačï tep: saqïntïm: yoγčï: sïγtačï: Qïtań: Tatabï: budun: bašlayu:
11Udur Seŋün: kelti: Tabγač qaγanta: Isіje: Likеŋ: kelti: bir tümen aγï: altun kümüš: kergeksiz: kelürti: Tüpüt: qaγanta: Bülün: kelti: qurïya: kün: batsïqdaqï: Soγud: Berčеker: Buqaraq ulus: budunta: Іneк Seŋün: Оγul Тarqan: kelti:
12On oq: oγulum: Türügeš: qaγanta: Maqrač: tamγačï: Oγuz: Bilge: tamγačï: kelti: Qïrqïz: qaγanta: Tarduš: Ïnanču Čur: kelti: Barïq[156] : itgüči: Bediz[157] : yaratïγma: bitig taš[158] : itgüči: Tabγač: qaγan: čiqanï: Čеŋ Seŋün: kelti:
13Kültegin: qoň: jïlqa: jeti: jegirmeke: učdï: toquzïnčï ay: jeti otuzqa: yoγ: ertürtümüz: barïqïn: bedizin: bitig tašïn: bičin jïlqa: jetinč ay: jeti otuzqa: quplatïmïz: Kültegin: özі qïrq: artuq: jiti yašïn: boltït: taš /barïqïn/: bunča: bedizčig: tuyγun: El teber: kelürti:
14bunča: bitig: bitigme: Kültegin: atïsï: Joluγ tegin: bitidim: jegirme: kün:olurup: bu tašqa: bu: tamqa: qop: Joluγ tegin: bitidim: ïγar: oγlanïŋïzdа: tuyγunïŋïzda: jegde: jegdür: ertigiz: uča bardïγïz: Teŋiri: tirigedkeči:
1qurïdun: /?/uγud еrtі: inim Kültegin: ölti...isig küčüg: bertik üčün: Türük: Bilge qaγan: yoqïqa: inim Kültegin: közdü: olurt... Ininču: apa: yarγan: tarqan: atïγ: bertim /...?/
1Teŋіriteg: Тeŋiride: bolmuš: Türük: Bilge: qaγan: bu ödüke: olurtum: sabїmїn: tüküti: esid+egil: ulayu: inijügünüm: oγlanїm: biriki: oγušum: budunum: birije: šad apїt begler: jїrїya: tarqat: bujruq: begler: Otuz ...
2Toquz Oγuz: begleri budunї: bu sabїmїn: edgüti: esid: qatїγdї: tїŋla: ilgerü: kün: toγusїqa: birgerü: kün: ortusїŋaru: qurїγaru: kün: batїsїqїna: jїrїγaru: tün: ortusїŋaru: аnta: ičreki: budun: qop: maŋa: ükü erür: anča: budun
3qop: etdim: ulamtї: aňїγ yoq: Türük: qaγan: Őtüken: yїš: olursar: elte: buŋ yoq: іlgerü: Šantuŋ: yazїqategi: süledim: Taluyqa: kičig: tegmedim: birgerü: Toquz: Ersenke: tegi: süledim: Tüpütke: kičig: tegmedim: qurїγaru: Jenčü ügüz:
4keče: Temir Qapїγqa: tegi: süledim: jїrїγaru: Jer Bayїrqu: jeriŋe: tegi: süledim: bunča: jerke: tegi: yorutdїm: Őtüken: yїšda: jeg: їdї yoq: ermiš: El tutsar: jer: Őtüken: yїš ermiš: bu jerde: olurupan: Tabγač: budun: birle:
5tüzeltim: аltun: kümüš: isigti: qutuy: buŋsuz: anča berür: Tabγač: budun: sabї: süčig: aγїsї: jїmšaq: ermiš: süčig: sabїn: jїmšaq: aγїn: arїp: їraq: budunїγ: anča yaγutї er: ermiš: yaγuru: qontuqda: isire: aňїγ bilge: anta üjür: ermis:
6еdgü: bilge: kišig: edgü: alїp кišig: jorutmaz: ermis: bir кiši: yaŋїlsar: oγušї: budunї: besükiŋe: tegi: uqїdmаz: ermis: süčig: sabїŋa: jїmšaq: aγїsїŋa: аrturїp: üküš: Türük: budun: ölteg: Türük: budun: ölsekiŋ: berje: Čuγay: Yїš: Тügeltin:
7yazї: qonuyїn tеser: Türük:budun: ölsekiginte: аňїγ kiši: anča: bošγurur: ermis: їraq erser: yablaq: aγї berür: yaγїl: erser: edgü: aγї berür: tep anča: bošγurur: ermis: bilig: bilmez: kiši: ol sabïγ: alïp: yaγïru: barïp: üküš kiši: ölteg:
8оl jergerü: barsar: Türük: budun: öltečisеn: Ötüken: jer: olurup: аrqïš: tirkiš: ïsar: neŋ buŋïγ yoq: Ötüken: Yïš: olursar: beŋgü: el tuta: olurtačïsïn: Türük: budun: toq аrïqqasïn: аčsïq: tosïq ümüzsen: bіr: tоdsar: аčsïq: ümüzsen: antaγïŋïn:
9üčün: іgіdmiš: qaγanŋïn: sabïn: almatïn: Jer Sayu: bardïq: qop anta: alqïntïγ: arïltïγ: anta qalmïšï: Jer: Sayu qop: turu: ölü: yorïyor erteg: Teŋіri: yarïlqadïqïn: üčün: özüm: qutum: bar üčün: qaγan: olurtum: qaγan: olurup:
10yoq: čïγaŋ: budunïg: qop: qubartïdïm: čïγaŋ: budunïγ: bay qïltïm: ne budunïγ: üküš: qïltïm: azu bu sabïmdï: іgіd barγu: Тürük: begler: budun: bunï: esidiŋ: Тürük budunïγ terip: el tutsaqïŋïn: bunta: urtum: yaŋïlïp: ölsekiŋin: yeme:
11bunta: urtum: nneŋ: sabïm: erser: beŋgü: tašqa: urtum: aŋar körü: biliŋ: Тürük amtï: budun: begler: bödüke: körügme: begler gü: yaŋïltïčïsïn: men: b/eŋgü: tašqa: urtum: /Tabγač: qaγanta: bedizči: kelürtüm: bediztim: meniŋ: sabïmïn: sïmdï:
12Tabγač: qaγanïŋ: ičreki: bedizčig: ïtï: aŋar adïnčïγ: barïq: yaraturtïm: ičin: tïšïn: adïnčïγ: bediz: urturtïm: taš toqïtdïm: köŋilteki: sabïmïn: /ul tašqa urturtïm: on oq: oγulïŋa: /аt atïŋa: tegi: körü: biliŋ: beŋgü taš: toqïtdïm:
13bu erig: jer: оtqa: er erig jerte: еrse erinč: erig jerte: beŋgü taš: toqïtdïm: bitidim: anï körüp: anča biliŋ: ol taš /toqït/dïm bu bitig: bitigme: atïsï: yoluγ te/gin/
14Külteginiŋ: altunïn: kümüšin: aγïšïn: barïmïn ...qarasïn: yoγïma: tuyuγut: ..bu ...begim: tegin: jügürü: Teŋі/ri ...taš:bitidim: Jolluγ tegin:....
1budun...
2begler: budun:...
3...ji: Kültegin: bi...
4...tïmïn: basdïm:...
1Teŋіriteg: Тeŋiri: yaratmïš: Türük: Bilge: qaγan: sabїm: aqanїm: Türük: Bil/ge: qaγan: bödüke: olurtum:/anta: їmtї: al… tїsї er: Toquz Oγuz: eki Ediz ker külüg:begleri budunї: ......Türük: Тeŋiri:...
2üze:: qaγan: olurtum: olurtuqїma: ölütečiči: saqїnїγma: Türük: begler: budun: egirip: sebinip: tostamїš: közi: jügürü: körti: bödüke: özüm olurup: bunča: aγïr törüg: törüt buluŋdaqï: budunїγ: ..itdim: Őze: kök: Teŋіri:(asïra: yaγïz: Jer: qïlïntaquda: ekin ara: kisi: oγulï: qïlïnmïs:
3kisi: oγulïnta: öze: ečüm apam: Bumïn qaγan: Estemi qaγan: olurmïš: olurupan: Türük: budunïŋ: Elin: törüsіn: tuta bermis: iti bermis: törüt: buluŋ: qop: yaγï ermis: sü sülepen: törüt: buluŋdaqï: budunïγ:(qop almïš: qop baz qïlmïs:)bašlïγïγ: jüküntürmüs: tizеligig:(sökürmüs: ilgerü: Qadïrqan: Jïšqa tegi: keri)
4Temir qapïγqa: tegi:qonturmus: ekin ara: ïdï oqsuz: Kök Türük: iti anča: olurur ermis: bilge: qaγan ermis: alïp qaγan ermis: bujruqï: bilge ermis erinč: alïp ermis erinč: begleri jeme: budunï (jeme: tüz ermis: anï ) üčün: Еlig: anča tutmus: erinč: Еlig tutup: (Тörüg: etmis: üze anča: kergek: bolmus: )
5yoγučï: sïγïtčï: öŋre: kün: toγusïqda: Böküli: Čölüg el: Tabγač: Tüpüt: Apar Purum: [Q]ïrqïz: ÜčQurïqan: OtuzTatar: Qïtaň: Tatabï: bunča: budun: kelipen: sïγïtamïs: yoγulamïs: antïγ: külüg: qaγan ermis: (anta kisre: inisi:) qaγan: ( bolmis erinč: )oγulï atï: qaγan: bolmis erinč: (anta kisre: inisi: ečisin teg: )
6qïlïnmadïq erinč: oγulï: аqaŋïn teg: qïlïnmadïq erinč:bilgesiz: qaγan: olurmïs erinč: yablaq: qaγan: olurmïs erinč: bujruqï: jeme: bilgesiz ermiš erinč: yablaq ermis erinč: begleri: budunï: tüzsüz üčün: Tabγač budun: teblegin: körlü(üčün: armaqčïsïn:) üčün: inili: (ečili: kеksürtükin: üčün: begli: budunlïγ: )
7yoŋušurtuqïn: üčün Türük: budun: elledik: Еlin: ïčγanu: ïdmïs: qaγanladïq: qaγanïn: jetіrü: ïdmïs: Tabγač budunqa: beglik: urï oγulïn: qul qïltï: silik qïz oγulïn: küŋ qïltï: Türük: begler: Türük: atïn: ïtï: Tabγačγï: begler: Tabγač: (atïn: tutupan: Tabγač: qaγanqa: körmüs: elig jïl:)
8isig küčüg: bermis: ilgerü: kün toγusïqda: Böküli: qaγanqa: tegi: sülüjü: bermis: qurïγaru: Temir: qapïγqa: tegi: sülüjü: bermis: Tabγač: qaγanqa: Еlin: törüsin: alï bermis: Türük: qara: qamïγ: budun: anča temis: Еllig: budun (ertim: Еlim: ïmtï qanï: kemke: Еlig: qazγanurman: tеr ermis: )
9qaγanlïγ: budun: ertim: qaγanïm: qanï: ne qaγanqa: isig küčüg: berürmen: tir ermiš: anča tep: Tabγač qaγanqa: yaγï bolmïs: yaγï bolïp: etіnü: yаrаtunu: umаdïq: yana: ičіkmis: bunča: isig küčüg: bertükerü: saqïnmаtï: Türük: budun: ölürüjen: urïγsaratïyan: ter ermis: yuqadu: barïr:ermis: öze:
10Türük: Teŋrisi: Türük: ÏduqJeri: subï: ančatemiserinč: :Türük: budun: yoq: bolmazun: tejin: budun: bolčun: tejin: аqanïm: Elterisqaγanïγ: ögüm: Elbilgeqatunïγ: Teŋіri: töpesinte: tutup: jügürü: kötürtü erinč: aqanïm qaγan: jeti jegirmi: erin: tašqïmïs (tašra: yoruyor: tejin: üküеsidіp: balïqdaqï: taγïqmïs: taγdaqï:)
11inmis: tirilip: jetmis er: bolmïs: Teŋіri: küč: bertük: üčün: аqanïm qaγan: süsi: böri teg: ermiš: yaγïsï: qoň teg: ermiš: ilgerü: qurïγaru: sülep: tеrmiš: qubartmïš: qamïγï: jeti jüz er: bolmïs: jeti jüz er: bolïp: (elsiremis: qaγansïramïš: budunïγ: küŋdemis: quldamïš: budunïγ: Türük: törüsün: ïčγanmïš:)
12budunïγ: ečüm аpam: törüsünče: yarаtmïš: bušγurmïš: Töles: Tarduš: budunïγ: anta itmis: Jabγuγ: Šadïγ: anta bermiš: berіje: Tabγač: budun: yaγï: ermiš: jïrïya: Baz qaγan: Toquz: Oγuzbudun: yaγï: ermis: (Qïrγïz: Qurïqan: OtuzTatar: Qïtaň: Tatabï: qop: yaγï: ermis: аqanïm: qaγan: bunča: ...qïrïq:artuqï:)
13jeti: yolï: sülemiš: jegirmi: süŋüš: süŋüsmiš: Teŋіri: yarïlqaduq üčün: elligig: elsіretmiš: qaγanlïγïγ: qaγansïratmïš: yaγïγ: baz qïlmïs: tizelіgig: sükürmiš: bašlïγïγ: jüküntümiš: qaŋïm: (qaγan ... törüg: qаzγanïp: uča: barmïs: )аqaŋïm: (qaγanqa: bašlayu: Baz qaγanïγ: balbal: tikmis: ...)
14qaγan: učduqda: özüm: sekiz yašda: qaldïm: ol törüde: üze: ečüm qaγan: olurtï: olurupan: Türük: budunïγ: ječe: itdim: ječe: igti: čïγaŋïγ: bayqïltï: azïγ üküš: qïltï: ečüm qaγan: olurtïqda: özüm: tegin:/eriklig ...Teŋiri: yarïlqadï: ermiš erinč:
15törüt: yegirmi: yašïmqa: Tarduš: budun: öze: šad olurtum: ečüm qaγan: birle: ilgerü: Yašïl ügüz: Šantuŋ: yazïqa tegi: süledimiz: qurïγaru: Temir: qapïγqa: tegi: süledimiz: Kögmen: аša: Qï/rqïz: jeriŋe: tegi: /süledimiz: /qamïγï: beš otuz: süledimiz: üč jegirmi: süŋüšdimiz: Еlligig: elsiretdimiz: qaγanlïγïγ: qaγansïratdïmïz: tizеligig:
16sökürtimiz: bašlïγïγ: jöküntürtimiz: Türügeš: qaγan: Türüküm: budunïm: erti: bilmedikin: üčün: bizіŋe: yaŋïltïqïn: yazïntïqïn: üčün: qaγanï: ölti: buyruqï: begleri: jeme: ölti: On oq: budun: emgek: körtü: Ečü (müz: apamïz: tutmïs: Jer subidsiz: bolmazun: tejin: az budunïγ: ïtï: jar ...)bars beg:
17erti: qaγan atïγ: bunta: biz bertimiz: siŋilim: qunčuyum: bertimiz: üze yazïntï: qaγanï: ölti:budunï: küŋ qul: boltï: Kögmen: Jer sub: idsiz: qalmazun tejin: az Qïrqïz: budunïγ: anča: jaratïp: keltimiz: ...ilgerü: Qadïrqan: Jïšïγ: aša: budunïγ: anča: qonturtïmïz: anča: itdimiz: qurïγaru:
18KeŋüTarbanqa: tegi: Türük: budunïγ: anča qonturtïmïz: anča іtedimiz: ol ödke: qul: qullïγ: bolmïs küŋ: küŋlig: bolmïš: erti: inisi: ečisin: bilmez: erti: oγulï: аqaŋïn: bilmez: erti: anča: qazγanmïš: anča: etmis: Еlіmiz: /törümіz: erti: Türük: Oγïz: begleri: / budun: esidiŋ: üze Teŋіri: basmasar: asra Jer: tilinmeser:
19Türük: budun: Еliniŋ: törügün: kim: artatï: udаčï erti: Türük: budun: ertіz: ökün: körügüŋin: üčün: igidmiš: qaγaŋïn: ermiš: barmïš: edgü Еliŋе: kentü yaŋïltïγ: yablaq: kegürteg: yarаqlïγ: qantan: kelіp: yayaеltedi: süŋgülüg: qandan: kelіp: süre еltedi: /Ïd/uq Ö/tüken: / Jïš budun: bardïq: ilgerü: (barïγma ) bardïγ: qurïγaru:
20barïγma: bardïγ: bardïq: jerde: edgüg:ol erinč: qanïŋ: ügüzče: jügürti: söŋüküg: taγča: yatdï: beglik: urï oγulïŋ: qul qïltïγ: silik qïz oγulïŋ: küŋ qïltïγ: ol bilmedük üčün: yablaqïŋïn: üčün: ečüm qaγan: uča bardï: bašlayu: Qïrqïz qaγanïγ:(balbal: tikdim: )Türük: budunïγ: atï küsü: yoq bolmazun: tijin: aqaŋïm qaγanïγ:
21ögüm qatunïγ: kötürіgme: Teŋіri: Еl bеrigme: Teŋіri: Türük: budun: atï küsü: yoq bolmazun: tijin: özümüz: ol Teŋіri: qaγan: olurtadï erinč: neŋ yïlïsïγ: budunta: üze: olurmadïm: ičre ačsïz: tïšra: tonsuz: yabïz yablaq: budunta: (üze: olurtum: inim Kül) tegin eki šad: birle: sözlešdimiz: аqaŋïmïz:
22ečümüz: qazγanmïš: budun: atï küsü: yoq bolmazun: tijin: Türük: budun: üčün: tün udïmadïm: küntüz: olurmadïm: іnim: Kül/tegin/ birle:ölü jitü: qazγandïm: anča qazγanïp: bіrіki: budunïγ: ot sub qïlmadïm: /men... / Jersayu: barmïš: budun: ölü jitü: /yadaγan: yalïŋïn: yana/
23kelti: budunïγ: igіdejin tijin: jїrїγaru: Oγuz: budun: tapa: ilgerü: Qïtan: Tatabï: budun tapa: bergerü: Tabγač: tapa: eki jegirmi: süledim: /süŋüš/ süŋüšdüm: аnta kisre: Teŋіri: yarïlqaduq: üčün: qutum: ülügüm: bar üčün: ölüteči: budunïγ: tirigerü: igitim: yalaŋ budunïγ: tonlïγ: qïltïmčïγaň: budunïγ: bay qïltïm:
24az budunïγ: üküš qïltïm: ïγar: Еlligde: ïγar qaγanlïγda:jeg qïltïm: törüt buluŋdaqï: budunïγ:qop baz qïltïm: jaγsïz: qïltïm: qop:maŋa: ükü еrtі: yeti jegirmi:yašïma: Taŋut[171] : tapa: süledim:Taŋut: budunïγ:bozdïm: oγulïn: yotïzïn: yïlqïsïn:barïmïn:anta altïm:sekiz jegirmi:yašïma: Altï Čub ...
25tapa: süledim: budunïγ: anta bozdïm: Tabγač On Tutuq: bes tümen: sü kelti: Ïduq: bašda: süŋüšdimiz: ol süg: anta yoq qïšdïmïz: yegirmi: yašïma: Basmïl ïduq at: oγušum: budun: erti: arqïš ïdmaz: tejin: süledim:q ...ičgertim: qalïŋ ebrü kelürtim: eki otuz: yašïma: Tabγač:
26tapa: süledim: Čača Seŋün: sekiz: tümen: sü birle:süŋüšdim: süsin: anta: ölürtim: altï otuz: yašïma: Ček budun: Qïrqïz: birle: yaγï boltï: Kem keče: süledim: Ček tapa: süledim: Őrpünte: süŋüšdimiz: süsin: sančdïm: Az ...m...yeti: otuz: yašïma: Qïrqïz: tapa: süledim: süŋük batamï:
27qarïγ: süküpen: Kögmen: Jïšïγ: toγa: yorïp: Qïrγïz: budunïγ: uda: basdïm: qaγanïn: birle: Suŋa jïšda: süŋüšdüm: qaγanïn: öltürtim: Elin: anta altïm: ol jïlqa: Türügeš: tapa: Altun Jïšïγ: aša: Ertis: ügüzüg: keče: yoru/dum: Türügeš: budunïγ:/ uda: basdïm: Türügeš: qaγan: süsi: otča borča: kelti:
28Bolčuda: süŋüšdümiz: qaγanïn: yabγusïn: šadïn: anta ölürtim: elin: anta altïm: otuz yašïma: Besbalïq: tapa: süledim: аltï yolï süŋüšdüm:... süsin:qop: ölürtim: anta: ičreki ne: kišitin:... k: yoq boltačï: erti: ...kiši...: uqγalï: kelti: basdïm: Besbalïq: anï üčün: ozdï: otuz artuqï:
29bir yašïma: Qarluq: budun: buŋsïz erür: barur: erikli: yaγï boltï: Tamaγ ïduq: bašda: süŋüšdüm: Qarluq: budunïγ: ölürtim: anta altïm: ...dïm: Basmïl: ...edü...Qarluq: budun: tеrilip: kelti: ...sančdïm: ölürtim: Toγuz Оγuz: meniŋ: budunïm: erti: Тeŋiri: Jer: bulγaqïn: üčün:ödiŋ.....
30кöni: tegdük: üčün: yaγï boltï: bir jïlqa: törüt: yolï: süŋüšdüm:eŋ ilki: Toγu Balïqda: süŋüšdüm: Toγula: ügüzüg: jüzti: kečip: sü kelti: ekinti: Antarγuda: süŋüšdüm: süsi: sančdïm: ...üčünči: ... süŋüšdüm: Türük: budun: Аdaq Qamïšdï: yablaq:
31boltačï erti üze: yaŋï: keligme: süsin: aγïtïm: üküš ölti: anta terilip: anta: Toŋïra: Jïlpaγït: bir: oγušuγ: Toŋa: tegin: yoγun...egere: toqïdïm: törütünč: Ezgenti: Qadïzda: süŋüšdüm: süsin anta: sančdïm: yabrïtdïm: ...barïmï...ma...Maγï Qurγan: qïšladuqda: yut: boltï:yazïŋa:
32Oγuz tapa: süledim: ilki sü: tašqïmïš: erti: ekin sü: ebde: erti: Üč Oγuz: süsi: basa: kelti: yadaγ: yabïz: boltï: tep: alγalï: kelti: sïŋar süsi: ebig barïqïγ: yolγalï: bardï: sïŋar süsi: süŋüšgeli: kelti: biz: az ertimiz: yabïz: ertimiz: Oγuz ...: yaγ...küč bertük: üčün: anta sančïdïm:
33yaňdïm: Teŋiri: yarïlqaduq üčün: men qazγanduq: üčün: Türük: budun: ...mïš erinč: men inilegü: bunča: bašlayu: qazγanmadïn: Türük: budun: ölteči: erti: yoq: boltačï: erti: ...begler: saqïnïŋ: anča biliŋ: Oγuz budun: ...d: ïdmayun: tejin: süledim:
34ebin: barïqïn: buzdïm: Oγuz budun: Toγuz Tatar: birle: tirilip: kelti: Aγuda: eki uluγ: süŋüšdüm: süsin: buzdïm: Elin: anta altïm: anča qazγanïp: ...: /Teŋiri/yarïlqaduq: üčün: /men/otuz artuqï: üč yašïma: ...yoq erti: ödseg: ütüleg: küč:
35igidemiš: /qaγan: /yaŋïltï üze: Teŋiri: ïduq: Jer sub /asra/qaγan: qutï: tapïqlamadï erinč: Toquz: Oγuz: budun: jerin: subïn: ïdïp: Tabγačγaru: bardï: Tabγač: budun: bu jerde: kelti: igidejin: tejin: ... budunïγ:
36yazïqlatï: ...berije: Tabγačda: atï küsi: yoq boltï: bu jerde: maŋa: qur ? boltï: men özüm: qaγan: olurtïqïm: üčün: Türük: budunïγ: ....qïlmadïm: ...: jerde: qazγantïm: Ï /dï bašda/: tirilip: je...
37.. /süŋ/üšdüm:süsin: sančïdïm: ičikgime: ičikdi: budun: boltï: ölügme: ölti: Seleŋe: qodï yorïpan: Qarаγan: qïšlata: biz: barïqïn: anta buzdïm: .....jïšqa: аγdï: Uyγar Elteber: yüzče erin: ilger....te...
38....Türük: budun: ač erti: ol jïlqïγ: alïp egitim: otuz artuqï: törüt: yašïma: Oγuz: tezip: Tabγačqa: kirti:ökünüp: süledim: suqïn: ...oγulïn: yotuzïn: anta altïm: eki Elteberig: budun: ...
39..../Tatab/ï: budun: Tabγač qaγanqa: körti: yalbačï edgü: sabï: ötügi: kelmez tejin: yayan süledim: budunïγ: anta buzdïm: jïlq...süsi: terilip: kelti: Qadïrqan Jïšda: qu....
40.....γaqïŋa: subïŋaru: qontï: berije: Qarluq:budun tapa: süle: tep: Tudun: Yamtarïγ: ïtïm bardï: .....Elteber: yoq bolmiš: inisi: bir: qurïγa...
41.....arqïšï: kelmedi: anï anča tuyun: tep: süledim: qurïγaru: eki üč kišiligin: tezip bardï: qara budun: qaγanïγ: kelti tep: ög.....qa: at bertim: kečig atlïγ: ...
1...öŋüg: yoγuru: sü yorïp: tünli: künli: jeti: ödüške: subsïz: kečtim: Čuruqqa: tegip: yoluγ...
2...γač: atlïγ: süsi: bir tümen: artuqï: jeti biŋ: süg: ilki: kün: ölürtim: yadaγ: süsin: ekinti kün: qop...
3...ulï: süledim: otuz artuqï: sekiz: yašïma: qïšïn: Qïtaŋ tapa: süledi:...
4men...ölürtim: oγulïn: yotuzïn: jïlqïsïn: barïmïn: ...
5budun...
7süŋü... üčün:
8bertim: alïp erin: balbal: qïlu: bertim: elig: yašïma: Tatabï: budun: Qïtaŋda: аdïrïl...
9Uquγ Seŋün: bašda: törüt: tümen: sü kelti: Tüŋker: taγda: tegip: toqïdtïm: üč tümen: süg: .......
10ölürti: uluγ: oγulïm: aγïrïp: yoq bolča: Uquγ Seŋünig: balbal: tike: bertim: men: toquz: jegirmi: yašïma: olurtïm: toquz jegirmi: jïl: qaγan: olurtïm: El tutdïm: otuz artuqï: bir: yašïma:......
11Türüküme: budunuma: jegin: anča qazγanu: bertim: bunča: qazγanup: aqaŋïm qaγan: it jïl: onunč ay: altï otuzqa: uča: bardï: laγzïn: jïl: birinči ay: jeti: otuzqa: yoγ: ertürtim: Buquγ Tutuq:...
12аqaŋï: Li sün: Tay Seŋün: bašda: bes yüz erin: kelti: uquqluq: ö...altun: kümüs: kergeksiz: kelürti: yoγ: yïparïγ: kelürip: tike: berti: čïntan: ïγač: kelürip: öz yarïš...
13bunča: budun: sačïn: qulaqqïn: yaŋa/qïn/: …/bï/čdï: edgü özlük atïn: qara: kišin: kök: tejeŋin: sansïz: qop: qutï...
14Teŋіriteg: Тeŋiri: yaratmïš: Türük: Bilge: qaγan: sabїm: aqanїm: Türük: Bilge: /qaγan:/ olurtuqïnta: Türük: їmtї: begler: kisre: Tarduš: begler: Kül čur: bašlayu: Šad apït: begler: öŋre: Töles: begler: Apa Tarqan:...
15bašlayu: ulayu: Šad apït: begler: Buyruq...Taman Tarqan: Tunjuquq: Boyla Baγa Tarqan: ulayu: Buyruq ...Ič Buyruq: Sebeg Kül Erkin: bašlayu: ulayu: Buyruq: bunča: ïmtï: begler: aqaŋïm: ertüŋü: ...
16ertüŋü: eti ïmаγ: ...Türük: beglerin: budunïn: ertüŋü: eti ïmаγ itdi: ügde: aqaŋï qaγan: ...ča: aγïr: tašïn: yoγïnïγ: Türük: begler: budun: iti: ...erti: özime: bunča: ...
17...qaγan: ...Yoluγtegin: bitidim:bunča: barïqïγ:bedizig: uzuγ:...qaγan:atïsï: Yoluγtegin: men: ay artuqï: törüt kün: olurïp: bitidim: bedizti:
1Teŋіriteg: Тeŋiride: bolmuš: Türük: Bilge qaγan: bödüke: olurtum: sabїmїn: tüküti: esid: ulayu: inijügünüm: oγlanїm: biriki: oγušum:/ budunum: birije: šad apїt begler: jїrїya: tarqat: bujruq: begler: Otuz ... Toquz Oγuz: begleri budunї: bu sabїmїn: edgüti: esid: qatїγdї: tїŋla: ilgerü: kün:/
2toγusїqїŋa: birgerü: kün: ortusїŋaru: qurїγaru: kün: batїsїqїna: jїrїγaru: tün: ortusїŋaru: аnta: ičreki: budun: qop: maŋa: ükü erür erti: anča: budun qop:etdim: ulamtї: aňїγ yoq: Türük: budun: Őtüken: yїš: olursar: elte: buŋ yoq: іlgerü: Šantuŋ: yazїqa tegi: süledim: Taluyqa: kičig: tegmedim: birgerü: Toquz:/
3Ersenke: tegi: süledim: Tüpütke: kičig: tegmedim: qurїγaru: Jenčü ügüz: keče: Temir Qapїγqa: tegi: süledim: jїrїγaru: Jer Bayїrqu: jeriŋe: tegi: süledim: bunča: jerke: tegi: yorutdїm: Őtüken: yїšda: jeg: їdї yoq: ermi: El tutsar: jer: Őtüken: yїš ermiš: bu jerde: olurupan: Tabγač: budun: birle: tüzeltim: аltun: kümüš: is /igti:
4qutuy: buŋsuz: anča berür: Tabγač: budun: sabї süčig: aγїsї: jїmšaq: ermiš: süčig: sabїn: jїmšaq: aγїn: arїp: їraq: budunїγ: anča yaγutї er: ermiš: yaγuru: qontuqda: isire: aňїγ bilgin anta üjür: ermis: еdgü: bilge: kišig: edgü: alїp: кišig: jorutmaz: ermis: bir кiši: yaŋїlsar: oγušї: budunї: besükiŋe: tegi: uqїdmаz:
5ermis: süčig: sabїŋa: jїmšaq: aγїsїŋa: аrturїp: üküš: Türük: budun: ölteg: Türük: budun: ölsekiŋ: berje: Čuγay: Yїš: Тügeltin: yazї: qonuyїn tеser: Türük: budun: ölsekiginte: аňїγ kiši: anča: bošγurur: ermis: їraq erser: yablaq: aγї berür: yaγїl: erser: edgü: aγї berür: tep anča: bošγurur: ermis: bilig:
6bilmez: kiši: ol sabïγ: alïp: yaγïru: barïp: üküš kiši: ölteg: оl jergerü: barsar: Türük: budun: öltečisеn: Ötüken: jer: olurup: аrqïš: tirkiš: ïsar: neŋ buŋïγ yoq: Ötüken: Yïš: olursar: beŋgü: el tuta: olurtačïsïn: Türük: budun: toq аrïqqasïn: аčsïq: tosïq ümüzsen: bіr: tоdsar: аčsïq: ümüzsen: antaγïŋïn: üčün: іgіdmiš: qaγanŋïn:
7sabïn: almatïn: Jer sayu: bardïq: qop anta: alqïntïγ: arïltïγ: anta qalmïšï: Jer: sayu qop: turu: ölü: yorïyor erteg: Teŋіri: yarïlqadïqïn: üčün: özüm: qutum: bar üčün: qaγan: olurtum: qaγan: olurup: yoq: čïγaŋ: budunïg: qop: qubartïdïm: čïγaŋ: budunïγ: bay qïltïm: ne budunïγ: üküš: qïltïm: azu bu
8sabïmdï: іgіd barγu: Тürük: begler: budun: bunï: esidiŋ: Тürük budunïγ terip: el tutsaqïŋïn: bunta: urtum: yaŋïlïp: ölsekiŋin: yeme: bunta: urtum: nneŋ: sabïm: erser: beŋgü: tašqa: urtum: aŋar körü: biliŋ: Тürük amtï: budun: begler: bödüke: körügme: begler gü: yaŋïltïčïsïn: men: b/eŋgü: tašqa: urtum: /
9qaγan: ečim qaγan: olurtïqunta: törüt: buluŋdaqï: budunïγ: bunča: itmis: bunča: yaratmïš: Teŋiri: yarïlqaduq: üčün: özüm: qaγan: olurtuqïma: törüt: buluŋdaqï: itdim: yaratdïm: ...qïltïm: men: Türügeš: qaγanqa: qïzïmïn: bertim: erteŋü: uluγ: törün: alï bertim: Türü...
10qïzïn: erteŋü: uluγ: törün: oγulïma: alï bertim: T...erteŋü: uluγ: törün: alï bertim: ...ertürtimi...bašlïγïγ: jöküntürtim: tizеligig: sökürtim: üze: Teŋiri: asïra: Jer: yarïlqaduq: üčün:
11közün: körmedük: qulaqqïn: esidmedük: budunn: ilgerü kün: toγsïqïŋa: ...birgerü: Tab...qa...qurïγaru: ...jïrγaru: ......tïn: örüŋ kümüšin: qïraγï aγïlï: qutayïn: ekinlik: isigtisin: özlek: atïn: adγïrïn: qara kišin:...
12kök: teyiŋin: Türüküme: budunïma: qazγanu: bertim: iti bertim...buŋsïz: qïltïm: üze Teŋiri: eriklig: .....bud...tümen: ...rin: budu...
13...ma: egidiŋ: emgetimiŋ: tolγatmaŋ: olurtum: Türük: begler: Türük: budunum: ...bertim: ...tašïγ...qazγanmïš: aγïman: bu qaγanïŋda: beglerig...Türük...
14meni: edgü: körtečisin: ebiŋe: kirtečisin: buŋsuz: boltačïsïn: ......kisre: Tabγač: qaγanta: bedizči: kelürtim: ...sabïmï: sïmadï: ...ičreki: bedizčig: ïtï: aŋar: tašïγ: barïqïn: yaratdïm: ičin: tïšïn: adïnčïγ: barïq: urturdïm: ...
15On oq: oγulïŋa: tatïŋa: tegi: bunï: körü: biliŋ: taš: toqïtdïm: .....jertr...
2Bilge qaγan: ...
5taγda: sïγun: teser:...
6saqunurmïn: aqaŋïm:...
7tašïn: özüm: qaγan: ....
1Bilge Tuňuquq[177] : ben özüm: Tabγač eliŋe: qïlïntïm: [178]Türük budun: Tabγačqa: ükü erür erti[179] :
2Türük budun: qanïn bolmayïn: Tabγačda: adïrïltï: qanlantï: qanïn: qodup: Tabγačqa: yana ičikdi: Teŋіri: anča temiš erinč: qan bertim:
3qanïn: qudup: ičikdiŋ: ičikdük üčün: Teŋіri: ölütmüš erinč: Türük budun: ölti alqïntï: yoq boltï: Türük: Еsir[180] budun:jerinte:
4bod: qalmadï: ïda tašda: qalmasï: qubranïp: jeti jüz boltï: iki ülügi : atlïg erti: bir ülügi: yadag erti: jeti jüz: kisig:
5uduzgïma: uluγï: šad ertim: yagïl tedi: yagïmsï ben ertim: Bilge Tuňuquq: qaganïm uqïsayïn tedim: saqïntïm: toruq buqalï: semiz buqalï: ïraqda:
6Bu(i)lser: semiz buqa: toruq buqa tejin: bilmez ermis tejin: anča saqïntïm: anta kisre: Teŋri bilig bertük üčün: özüm ök: qaγan qïsdïm: Bilge: Tuñuquq: Boyla Baγa Tarqan[181] :
7birle: Elteris qaγan: boluyu: beriye: Tabγačïγ: öŋre: Qïtaсïγ: yarïya Oγuzïγ: üküš ök: ölürti: bilgisi: čabïsï: ben ök: ertim: Čuγay quzïŋïn: Qara Qumuγ: olurur: ertimez:
8keyik jijü: tabïšγan jijü: olurur ertimez: budun: boγïzï: toq erti: yaγïmïz: tegre: uč oq teg erti: biz: seg: ertimiz: anča olurur erikli: Oγuz: adïntan: körüg kelti:
9körüg: sabïntaγ: Toquz Oγuz: budun: öze: qaγan: olurtï ter: Tabγačγaru: Qunï Seŋünig: ïdmïs: Qïtañγaru: Toŋra Semig: ïdmïs: sab anča ïdmïs: azqïŋa: Türük
10Yorï yor ermis: qaγanï: alïp ermis: ayγučïsï: bilge ermis: ol eki kisi: bar erser: esini: Tabγačïγ: ölürteči: etermen: öŋre Qïtañïγ: ölürteči: etermen: bizi Oγuzïγ:
11ölürtečig: etermen: Tabγač: beriden yenteg: Qïtaŋ: önden yenteg: ben yïrdantayïn: tegijin: Türük: esir budun: jerinte: ïdï yormazun: učrïdï: ay: oq qisalïm:
12termez: ol sabïγ: esidip: tün:udusïqïm: kelmedi: küntüz: olursïqïm kelmedi: anta ötrü: qaγanïma ötüntüm: anča ötüntüm: Tabγač: Oγuz: Qïtañ: bu üčegü: qabsar:
13qaltïčï biz: özü iči: tïsïn: tutmus tegbiz: yuyqa erikli: topluγlï učuz ermis: jenčige eriklig: üzügli: učuz: yuyqa: qalïn bolsar: topluγ uluq: alp ermis: jenčige
14yoγun: bolsar: üzüglük alp ermis: öŋre: Qïtaŋda: berije: Tabγačda: qurïya: Qurudïnta :yarïya: Oγuzda: eki üč biŋ: sümüz: keltečimiz: barïmïna: anča ötüntüm:
15Qaγan( m: ben): özüm: Bilge Tuňuquq: ötüntük: ötünčümüz: esidü berti: küŋülüŋče: uduz etdi: Köküŋ ügüs: yoγru: Őtükün: yïsγaru: uduz etim: Inigek kölke: Toγulada: Oγuz kelti:
16süsü altï biŋ ermis: biz: : eki biŋ: ertimez: süŋüšdümüz: Teŋri yarïlqadï: yaňïdamïz: ügüzke: tüsdi: yaňïduq yolta: yeme: ölti kök: anta ötrü: Oγuz qapïn: kelti:
17kelürtim ük Türük: budunïγ: Őtükün jerke: ben özüm: Bilge Tuňuquq: Őtükün jerig: qonmus tejin: esidip: beryeki: budun quryaqï: yarïyaqï: öŋreki: budun kelti:
18Eki biŋ erimez: ...(b)oltï: Türük: budun: olurγalï: Türük: qaγan: olurγalï: Santun balïqa: Taluy ögüzke: tegmis jоq ermis: qaγanïma: ötünüp: süledim
19Santun balïqa: Taluy ögüzke: tegürtim: Üč оtuz balïq: еsdi: Usïn buntatu: jurtïda: yatu qalur erti: Tabγač qaγan: yaγïmïz erti: On Oq qaγanï: yaγïmïz erti:
20artuq...küč ...boltï: ol üč qaγan: üglesip: Altun Yïs öze: qabïslam temis: anča üglesmis: öŋre Türük: qaγanγaru: süllemis temis: eŋru sülemiser: qačïn erser: ol bizini:
21qaγanï alïp ermis: ayγučïsï bilge ermis: qačanïŋ erser: ölürteči ökük: üčegün: qabïsïp: süllemis: anï joq qïsalïm: temis: Türges: qaγan anča temis: bеniŋ budunïm anta erür: temis:
22Türük: budunï jeme: Bulγaq ol temis: Oγuzï jeme: tarqančul temis: ol sabïn: esidip: tün jeme: udusqïm kelmez erti: olursaqmaz: kelmez erti: anta saqïntïma:
23...a: sü... tedim: Kögmen: yolï: bir ermis: tumïs tejin esidip: bu yolun: yorïsar: yarïmčï tedim: ...jerči tiledim: čölügiz eri: boltïm:
24..özüm; az jer ...nï b..ermis: bir turuqï: ermis: anïn barmïs: ïŋra yatïp: bir atlïγ barmïs tejin: ol yolun: yorïsar: unč tedim: saqïntïm: qaγanïma:
25Őtüntüm: sü yorïtïdïm: atlat: tedim: Aq terimlig keče: uγra qalïtdïm: at öze: ben tere qarïγ: sökdüm: yoqaru: at jete yadaγun: ïγačï tutun: aγturtïm: öŋre eki er:
26yoγurča: ïdïp Ïbar basï: asdïmïz: yoblu: intemiz: onnke: yantaqï: Toγ berü: bardïmïz: jerči: jer yaŋïlïp: boγazlantï: buŋ ïdïp: qaγan: jelükü ertmis:
27Anï sub…b...m…:ol sub qudï: bardïmïz: sanïγlï: tüsürtemiz: taγ: ïqa: bayur ertemiz: kün jeme: tün jeme: jelü: bardïmïz: Qïrqïzïγ: oqa basdïmïz:
28...u süŋügün: ačdïmïz: qanï: süsü: terilmis: süŋüšdimiz: sančïdïmïz: qanïn: ölürtümiz: qaγanqa: Qïrqïz: budunï: išikdi:
29Qïrqïzda: yantïmïz: Türges qaγanta: körüg kelti: sabï enteg: öŋden qaγanγaru: sü jorïlam temis: yorumasar: bizіni:: qaγanï: alïp rmis: ayγučïsï: bilge ermis: qač neŋ erser:
30Bizni: ölürtečik ök: temis: Türges: qaγanï: atsïqmïs tedi: On oq budunï: qalïsïz atsïqmïs: ter: Tabγač süsü: bar ermis: ol sabïγ: esidip: qaγanïm: ben beg erü: tüsüjin tedi:
31qatun: yoq bolmïs erti: anï yoγïlatïjïn tedi: sü barïŋ: tedi: Altun yïsda: oluruŋ tedi: sü basï: Inel qaγan: Tardus sad: barzun: tedi: Bilge Tuňuq-uqa: baŋa: aydï:
32Bu süg elti: tedi: qïyïnïγ: küŋülüŋči ay: ben seŋe ne ayayïn: tedi: kelir erser: körü: kеlür: kelmez erser: et ïlïγ sabïγ alï olur: tedi: Altun yïsda: olurtïmïz:
33Üč körüg kisi: kelti: sabï: bir: qaγanï sü atsïqdï: On oq süsü: qalïsïz: atsïqdï: ter: Yarïs yazïda: tirillemis temis: ol sabïγ esidip: qaγanγaru: ol sabïγ ïtïm: Qantuyun: sabïγ: yana es b...
34kelti: oluruŋ tejin: ejelme: qaraγu: edgüti: uruγïl: basïtma: temis: Bögü qaγan: baŋaru: anča ayïdmïs: Apa Tarqanγaru: ičre sab: ïdmïs: Bilge Tuтuq-uq: añïγ ol: öz ol: aŋlar...
35Sü yorïlïm tediči: ona maŋa: ol sabïγ esidip: sü jorïtïdïm: Altun yïsïγ: yolsïzïn asdïm: Ertis ügüzig: kečigsizin: kečdimiz:tün qatïdïmïz: Bolčuqa: taŋ öntürü: tegdimiz:
36Atïlïγ kelürti: sabï antaγ: Yarïs yazïda: on tümen: sü tirilti: ter: ol sabïγ esidip: begler: uqupun:
37Yanïlïm: arïγ ubatï jeg: tedi: bеn anča termen: ben: Bilge Tuñuq-uq: Altun yïsïγ: asa keltimiz: Ertis ügüzig:
38keče keltimiz: kelmesi: alp tedi: tuymadï: Teŋri Umay: Ïduq jer sub: basa berti erinč: neke: tezerbiz:
39üküs tejin: neke qorqurbïz: az tejin: ne basïn alïm: teglem tidim: tegdimiz: yulïdïmïz: ekinti kün:
40örtče: qïzï kelti: süŋüsdimiz: bizinte: eki učï: sïŋarča: artuq erti: Teŋri yarïlqaduq üčün: üküs tejin: biz:
41qoruqmadïmïz: süŋüsdimiz: Tardus: sad ara: udï: yaŋdïmïz: qaγanïn: tutdumïz: yabγusïn: sadïn:
42anta ölürti: eligče er: tutdïmïz: uluq tün: budunïn sayu: ïtdïmïz: ol sabïγ: esidip: On oq begleri: budunï: qop
43kelti: jükünti: keligme: beglerin: budunïn: ïtïp yïγïp azča: budun: tezmes erti: On oq süsün: sületdim:
44Biz jeme: süledimiz: anï ertimiz: Jenčü ügüzig: keče: Tinsi oγulï: yataγïma: Biŋlig eki taγïγ: ertü...
45Temir Qapïγqa: tegi: ertimiz: anta yanturtïmïz: Inel qaγanqa: ... Aqrïm: alï atïγqa: Tezik: Toqursïn:
46anta berüki: As-oq baslïγaru: Soγdaq: budun: qop kelti: jükünti: ..tegti: Türük budun: Temir Qapïγqa: Tensi oγulï:
47Tensi oγulï: yataγma taγqa: tegmisïdï yoq ermis: ol jerte: ben Bilge Tuтuq-uq: tegürtük üčün
48sarïγ altun: örüŋ kümüs: qïz qoduz: egri tebi: aγï buŋsuz: kelürti: Elteris qaγan: Bilge ...
49alpin üčün: Tabγačqa: jeti jegirmi: süŋüsdi: Qïtañqa: jeti süŋüsdi: Oγuzqa: bes süŋüsdi: anta Ayγučï...
50jeme: ben: ök ertüm: ayγïčïsï: jeme: ben ertim: Elteris qaγanqa: ...: Türük Begi qaγanqa: Türük Bilge qa...
51Qapaγan qaγan: jeti otuz: yasqa: ...anta...erti: ...: tün udumatï
52ntüz: olurmatï: qïzïl qanïmï: tökti: qara terim: yügürtü: isig küčüg berti ök: uzun jelmeg: jeme: ïtmïq:
53Arqur qaruγuγ: uluγ artïdïm: basïnïγma: yaγïγ: kelürir ertim: qaγanmen: sületidimiz: Teŋri yarïlqazu
54Bu Türük budunqa: yarïlïγ yaγïγ: jeltürmedim: tüginlig atïγ: jügürtemedim: Elteris qaγan: qazγanmasar:
55Udu ben özüm: qazγanmasar: el jeme: budun jeme: yoq erteči erti: qazγantuq in üčün: uduγ elim: qazγantuqum üčün:
56El jeme: el boltï: budun jeme: budun boltï: özüm qarï boltïm: uluγ boltïm: eneŋ jerdeki: qaγanlïγ: budunqa:
57n tegi: barsar: ne buŋï: bar erteči ermis:
58Türük Bilge qaγan: eliŋe: bititdim: ben Bilge Tuñuq-uq
59Elteris qaγan: qazγanmasar: yas eri erser: ben özüm: Bilge Tuñuq-uq: qaγanmasar: ben yoq ertim erser:
60Qapaγan qaγan: Türük Еsir budun: jerinte: bod jeme: budun jeme: kisi jeme: ïdï yoq erteči erti:
61Elteris qaγan: Bilge Tuñuq-uq: qazγantuq üčün: Qapaγan qaγan: Türük Еsir budun: yorïdïqï bu
62Türük Bilge: qaγan: Türük Еsir budunïγ: Oγuz budunïγ: egіdü: olurur:
1...üčün [apa] tarqan Čїqan Toňuquq: atïγ: bermiš:
2...quda: jegtürmiš: Išbara Čїqan: Küli Čur: bolmïš:...
3.../qaγan:/ elinte: aqarïp: edgü beŋi: körti: Uluγ Küli Čur: sekiz on: yašap: yoq bol /tï /
4özlüki: boz at erti: kedim b... alïpï erdemi: anta ükü еgіdi: Türük budunqa: u...
5saγïrač uluγïn yaγïtuqda /Küli / Čur/.. sančïp: ölürüp: oγulïn: kisisin bulun...
6... elig tutdï /ker.?./ ...erti: Küli Čur: Türük budun ...
7...γanïŋa el/iŋe/ ......bilgesin üčün: alpïn: erdemin /üčün qazγantï qa/... el...č..
8...Ïšbara Bilge Küli Čur: kiši ....in
10...sančdï: Кečinde: tümen süke süŋüšdi: Küli Čur oplayu tegip süsin:
11...ïtï ..... /Beš/balïqda: törüt sü/ŋüš/ süŋüšdükde: Küli Čur oplayu tegip süsin:bulγayu:
12...Tab/γačqa: bunča süŋüšüp: alpïn: erdemin üčün üküs: bunča tutdï:
1...oγulïn: ...dunïn: udïz...
2... Küli Čur: tarduš: budunïγ: ïtï ayu olurtï:
3.../qadam/: er yarïγ: üzlekin: binip /oplayu tegip/: üč erig:sančdï: ...süŋüšdükde: Küli Čur üzleki jegren at binip:
4...anta: kerü: barïp: Yenčü: ügüzüg: keče: Temir Qapïγqa: Tezikke: tegi sü/ŋüšdükde/: qazγantï: Toquz Oγuzqa: jeti: süŋüš: süŋüšdükde:
5...a: tükedi: Qïtaň: Tatabï: .../tegi/: süŋüšdükde: bes süŋüš: süŋüšdükde: Küli Čur anča: bilgesi: čabïsï: erti: alïpï bökesi: erti:
7...: anta: kisre Qarluqqa: yem (d?) süŋü/šdükd/e: Edil aqïn binip: oplayu tegip: sanča ïdïp: toplayu: inti: yana: aγïtïp:
8...sü sürti: Qarluqïγ: kečіgintükin: sančdï: Qarluq: tapa: ... γalï: barïp: Azïn erig: yana: binip: süsi: kegürti: Qarluq: atlantï: anča: sün:
9.../Qa/rluq: jegiren: ermeli: arqašïn: sïyu urtï: Qarluq: anïn: turup......Elteber: özi: kelti: Еsir: Erkin: oγulï: Jegen Čur: kelti:
10.../erin/: sančγalï: süledi: süŋüšip: süsin: sančdï: elin altï: oγulïn: kisisin: bulandï: ..γ...a: Išbara: Bilge Küli Čur:
11...üke: tusu bol..q: öde: ülügi: anča ermiš erinč: yaγïqa: yalŋus: oplayu tegip: oplayu kirip: üze qïšqa kergeg boltï:
12...qaγan: inisi: El Čur: tegin: kelip: ulayu: törüt tegin: kelip: Išbara: Bilge Küli Čurïγ: yoγlatï: bedizin: bedizti: olurtï:
13...sin: bu...m: qazγantï: artuq: yïlqïγ igiti:
1...k tegin: kelti: /Tarduš/: .. Čurïŋ: oγulï: Jegen Čur: kelti:
2...in: üčün: bunča: qoburïp: yoγladï: Ebiztir bitidim:
3...qa: bilmez: biligin: biltükmen: ödkümen: bunča: bitig: bitidim:
1Tekeš Kül Tudun inisi
2jükünür kün bedizdim
3Azγanaz er: aγïr: bedismis
1Kül Tudun: inisi Altun Tamγan Tarqan: yoγï umadï(-q?)
2üčün adïrïltïmïz alqalïlma ülüg uyarlïγ
5 oγullarï Turïγul Yelgek laγzïn jïl
6adïrïlïmïsča saqunur ertimiz adïrïlïn
1öze Teŋiri eriklig mis аqanmïs
1Tun Jegen Erkin
2Tun Bilge Qutluγ...
3Elteriš qaγanqa/qoñ/ yïl üčünč ay jeti qa
4adïrïlïmïz tatanïz da
6ögüni sebini barïŋ
1Teŋiriken qunčuy: Jegen butur Erkin eki yïlqï kün ...ïtuγ dar yaŋï Kül Tarqan kü edgü er erikten buï ....n: qaya aq edgü bolzun
2b...bitiču bitidim: qaya Teŋiriken: qutluγ bolzun
3q...qulčuq .. qutluγ er ara bolzun bedizdim
1 .../е / sеzіkіjеn /e/ bediziŋіzin /e/ bunča /е/ qazγanu /е/ ber...
1/ Teŋride bolmuš: El Et/miš: Bilge qaγan: b...// ......Töles ...
2Őtüken Elі: Őgüres Eli: : ekin ara: olurmuš: subï: Seleŋe ermiš: anta: el.... //......ermiš: barmïš ......
3su...anta: qalmïšï: budun: On Uyγur[200] Toquz Oγuz: üze: yüz // yïl olurup: ......Orqun ögüz: ......
4Türük ...čaq [207] : elig (оn?[208] ) yïl: olurmus: Türük eliŋe: altï: otuz yašïma: enč//....berti: anta: boyla...
5yanа: ...i: Toquz Oγuz budunïmïn: etirü qubartï: altïm аqaŋïm: Kül /bilgе qaγan/......
6sü yorïdï: özümin öŋre: bïŋa:bašï: ïtï: Kejrede: öŋden: yantïčïmda: //...qoŋluγ: toqluγ.........
7ičgerip: yanï yorïdïm Kejre: bašïnta üč Вirküde: qan süsin: // birleqatïltïm: anta:.....
8еrtim Qara: Qum:ašmïš: Kögerde: Kömür taγda: Yar ögüzde: Üč Tuγ/luγ/: // Türük budun: ...
9Ozmïš Tegin: qan bolmïš: qoň yïlqa: yorïdïm: екіnti: süŋüs…/ altïnč/ // ay altï yaŋïqa: toqïtdïm.........
10tutdïm: qatunïn: anta: altïm: Türük budun: anta: ïnγaru: yoq: boltï аntа kisre: // taqïγqu: yïlqa: ...budun: ...tuyup
11Üč Qarluq: yablaq ašqïnïp teze bardï quruya On Oqa: kirti: laγ // zin yïlqa: ...Tay Bilge: Tutuqïγ: ......
12yabγu: atadï anta: kisre: aqaŋïm: qaγan: učdu: qara budun: qïlïnč // küsgü yïlqa.........dïm:
13tutdïm: ...birle...anta: Bökеgük/de/: jetdim: kеče yarïq ba//tar:erikle: süŋüsdim: anta: šančdïm: kün: /artatïlmïs?: / tün/ öčürilmis?:/Bökеgükde: Segiz Oγuz: Toquz Tatar: qalmaduq: eki yaŋïqa: kün toγuru: süŋüsdim: qulum küŋüm: budunïγ: Teŋri:
14jer: аyu: berti: anta: šančdïm: yazïqlïγ аtlïlïγ ...Teŋri: tuta berti: // qara: igіl: budunïγ: yoq qïlmadïm: еbin barqïn yïlqïšïn: yulmadïm: qïyïn: aydïm: turγuru qutum: kentü budunïm: tedim: udu: kelin tedim: qudup: bardïm: kelmedi: yiče:
15ertim: Burγudа: jetdim: törtinč ay: toquz yaŋïqa: süŋüsdim: šančdïm: yïlqïšïn: barïmïn: qïzïn: quduzïn: kelirtim: besinč ay: udu: kelti: Segiz Oγuz: Toquz Tatar: qalmadï: kelti: Seleŋe: kedеn: yïlun: qul: berdеn: sïŋar: Šïp bašïŋa: tegi: čerig itdim:
16Кerügün: Šaqïšïn: Šïpbašï: köre: kelti: altï učï: Seleŋeke tegi: čerig itdi: besinč ay toquz: otuzqa: süŋüs: dim: anta šančdïm: Seleŋeke: šïqa: šančdïm: yazï qïltïm: üküsi: Seleŋe: qodï: bardï: biz: Seleŋe: keče: udu: yorïdïm: süŋüsde: tutup: on er idim:
17Tay Вilge: Tutuq: yablaqïn: üčün: bir eki atlïq: üčün: qara: budunïm: öltiŋ: jetdeŋ: yaŋa ičik ölmeči: jetmeči: sen tedim: jiče: isig: küčüg: bergil: tedim: eki ay kütdim: kelmedi: sekizinč ay: bir yaŋïqa: sü yorïyïn: tedim: tuγ: tašqïr: erikli:
18Jelme: eri: kelti: yaγï kelir: tedi: yaγïn bašï: yorïyu: kelti: sekizinč ay: eki yaŋïqa: Čïγïltar: Költe: qašuy: kezü: süŋüsdim: anta: šančdïm: anta: udu: yorïdïm: ol ay: bes jegirmike: Kejre: bašï Üč Birküde: Tatar: birle: aqtï: toqïdïm: šïŋarï:budun:
19ičikdi: šïŋаrï: budun...a: kirti: anta: yana: tüsdim: Ötüken Yïšïn: qïšladïm: yaγïda: bоšuna: bоšuna аldïm: eki oγulïma: yabγu: šad at bertim Tarduš: Töles: budunqa: bertim: ančïp: barš: yïlqa: Čеk tapa: yorïdïm: ekinti ay tört: jegirmike: Kemde:
20toqïdïšïm: оl ay...nta: Tez bašïnta: Qašar qurïdïn: örügen anta: itetdim: čït anta: toqïtïdïm: yay anta: yayladïm: yaqa: anta: yaqaladïm bilgümen: bitigmen anta: yarattïdïm: ančïp: ol yïl: küzün ilgerü: yorïdïm: Tatarïγ: yatïdïm: tabïšγan: yïl:
21besinči ay qa: tegi......qa: ...// ŋiz bašï: anta: ïdïq jer: kedinte: Aybaš Tuquš: belterinti: anta yayladïm: örügіn: anta: yarattïdïm: čït anta: toqïtdïm: biŋ yïllïq: tümennlik: bitigimin: bilgümin: anta: yašï tašqa:
22yarattïdïm: tol...: // yarïmatïn: yaγïd kelmis: örün begig: qara qulluqïγ: anï olurmus: Qïrqïz tapa: er idmis: siz tašïqïŋ: Čikig tašγarïŋ: temis: men: tašqïyïyn temis: Kür budqa ïda:
23qabšïlïm temis: Őtüken......temis:...z: ..aŋï ...sü yorïdïm: ....tutuq: bašïn: Čik tapa: ebiŋe: ïtdïm: Isi jer tapa: Az er ïtdïm: kör tedim: Qïrqïz qanï: Kögmen: irinte:
24...ermis: jelmisin Іs: jeriŋerü: ïtïdïm: jelmisin menіŋ еr anta bašmïš: atïl tutmïš: qanïŋa: ...
25...er kelti: Qarluq: Еsiŋe: kelmedük tedi: erin: Qarluq: ...Ertis ögüzig: Arqar bašï tušï: anta: Er Qamïš Altïn yanta sallap: kečdim: bir jegirminči ay: sekiz jegirmike...: yoluqdum Bolču ögüzde: : Üč Qarluγïγ:
26anta: toqïdïm: anta: yanï: tüsdim: Čіk budunïγ: bïŋam süre: kelti: ...Tez bašï: čïtïmïn yayladïm: yaqa: anta: yaqаladïm: Čіk budunqa: tutuq bertim: Іš barïš: Tarqad: anta: anča oldum: ...antа: er kеlti: Qazluq költe:
27...ïγda: körtü: yaγï...eltip: uyu kelti: bes jegirmike...Tayγun: külte: tiriltim: bidigüč er: anta: ït...elti: Qara: Yotluqun: kečip: kelirti: utru yorudum: ......boltï: Qarluq:...
28...er edmis: ...temis: ičre: biz bulγayïn: temis: tašdïntan: ...//...šayïn: temis: Bašmïl: yaγïdïp: ebim erü: bardï: anï ičgermedim: tašdïnta: Üč Qarluq: Üč Ïduq ta......Ötükente: ben...
29...anta: ...altïnčï ay: bir otuzqa: süŋüsdüm anta: sančïdïm: Ičüj kečip: //...g tuγuru sančïdïm anta: ötrü: Türüges: Qarluqïγ: tabarïn alïp: ebin: yolïp barmïš ebime: tüsdim:...
30yaγï bol......turup jerin tapa bardï yoγaru yoγardaqïn: sekizinči ay: ben: udu yorïdïm ebimin Er: Esigünte: Yola: költe: qutum anta: ertim: ......
31Basmïlγaru: ...ay bir otuzqa Qarluqïγ: ...Yoγra Yarïšda: süsin: anta sančïdïm ebi: onn öŋre ürküp barmïš anta: yana: yorïp: tüsdim: ......
32Bir yegirminč ...čdïm...budunïŋa // kirtim: Irelünte: Talïqïmta: yetdim šanuqï: Tabγačdaqï: Oγuz: Türük: tašïqmïš: anta: qatïlmïš: anta begler:....
33meniŋ süm üč......// beš yüz kedimlig yadaγ bir eki šašïp kelti: küŋüm: qulum: budunïγ: Teŋiri: Jer anta: ayu berti: anta sančdïm: .........
34anta budun ičikti: ......Qarluq tapa tezip kirti: anta yana: tüšip: Orqun: balïqlïγ belteriginte: El örgüginin anta: örgüpen etdim: ......
35...bir jegirminč ay jegirmike: Qara: Bulaq öŋden: Suqaq yolï: anta: ČigilTutuq: ......
36...tuγur aγuγ kečürü: ......sančdïm: Qarluq Basmïl: ......terilip: ...
37kelti: ...Qarluq: ...sekizinč ay: üč yaŋïqa: yorïdïm: ......Qarluq tirigi barïp: Türügeske: kirti: yana tüsip:
38onunč ay: yaŋïqa: ......temiši: üč: ......tüšdim anta yaqaγaru: Basmïl: Qarluq: yoq boltï: qoñ yïlqa:
39...yayladïm: ......tabγ ačqanï: ...tezipbermiš: ...oγulïn: qotïdïm: ...budun...toqïdïm anta olurup: ebiŋe: іtim: qut yaratïγ: tuγun:
40ebim ken: ......budunïγ qut: ...ebime ekinti ay altï yaŋïqa: tüsdim: taqïγu yïlqa: ......berti: ...yoq qïlmïš: ančïp: kelti eki qïzïn:
41tapïγ: berti: .........söziŋe yazmayïn tedi: yaŋïlmayïn: tedi: yiče: boltï: ...Soγdaq: Tabγačqa Seleŋede: Baybalïq yapïtï bertim:
42...tuγun: ...qabïšïp: kelti: ......bir otuzqa.........qa anta sančïdïm: Yarïš Aγulïγ: ara yatuq: bašïnta ara:
43...tümen: ... sančïduq jerde: ......ekinti ay: altï jegirmike: Üč Tuγluγ:
44Türük...anta: qatun: yegeni: Őz Bilge: Büñi
45...biŋ yunt qalmïš tümen qoñ qalmïš:
47...begnig ben ...bunča bitigig bit...
48...tüsdim: ...sü basï ben: ...bin yunt tümen: qoñï: ben ...sančïdïm:
4aγïntïrtï Uyγur qanïm tuttulmïš: ...k...[taqï] γu yïl...
5... i: aqanïm: yašï tegi učdï: oγulï: yabγum: qaγan boltï:
6olurtï oγulï Tarduš: yabγu Töles šad: olurtï: aqanïm: El: ...
7Teŋiri:qïlïntuqda: Uyγur qaγan: olurmuš: Bökü Uluγ qaγan
8olurmuš:biŋ (anïŋ): Eli üč yüz yïl: el tutmuš: ančïp: budunï: bardï:
9mïš: Buzuq bašïn qaza: Učuz Köl: ke:atlïγïn: tüke bar/mïš/:
10di: Beril: Qadïr: Qašïr: anta barmïš:ol budunïm: Keŋkeresde
11Tabγačqa: qïzšanmïš: Uyγur: qaγan: on: yïl: olurmuš: yetmiš: yïl ermiš:
12...re: Tabγačqa: bazlanmïš Ujγur qaγan toq olurmïs: jetmiš jïl ermiš:
13.de Teŋride ...Uyγur qaγan: olurmuš:
14/qaγan /ermiš: qaγan ... ki ermiš anta adïn: üdkünč qaγan ermiš:
15.. üčün Otuz: /Tatar/ ... el: tutdï: ančïp: yašï tegdi:
16Teŋride bolmuš: /El etmiš: Bilge qa/γanïm: olurtï: El tutdï:
17... bilgüsin üčün öŋre:kün toγsïqdaqï budun ...
20... dezig: Qašar Qoruγ: Quntï: čït tikdi örügen yaratdï yayïldï ...
21: elser [224] : ilgerü: Quntï:bilgesün: bitigin bu: urtï: bu yaratdï:
1(B) u Teŋiriken+
6(+γan ...)
2... ir:Elin ...
3... qa: nuγuš ...
6... ilgerü: kün: toγušuq ...
8... kerü: kün: batïsïq ...
10... ? baranč ...
1... atin: yaratip ...
2... Teŋiri: den ...
3... ma:...dan...
4...Teŋiri:mar:n...
5...γ:törün:yay...
6...ün:jeme:qul...
8...örginte: in...
10...eki:ögrenč...
12...dï: anta...
13...ranč...
1Qumaš baqšy qutluγ bolzun
2...q tеn üg e ata aγï erdem
3. l uluγ kü .. nüg e. Ču [r] e l d sim
1Uyγur: jerinte: Yaγlaqar: qan: ata: keltim
2Qïrqïz: oγulï: Boyla: Qutluγ: Yarγan:
3men:Qutluγ: Baγa:Tarqan: Öge: Buyruqï: men:
4küm: suruγïm: kün: toγusïqa: batïsïqa:
5tegdi: bay: bar: ertim: aγïlam: on: yïlqïm: sansïz: erti:
6inim: jeti:urum: üč: qïzïm: üč: erti: ebledim: oγulïmïn:
7qïzïmïn: qalïŋsïz bertim: ïmïrïma[258] : jüz er: turuγ: /ber/tim:
8jeginmin: atïmïn: körtim:ïmtï: öltüm: ...
9oγulïnïm: erde ïmïrïm аnča: bol: qanqa: atap: qadïγlan:
4...tegin...ur q...
5...on...nča ...bu...buy...
2]++s(m)wtr z-npw ZY 'wδ rw[](t)r'y ZY βtδl'+ (pr)'(wtcw''n)++(c)++(c)tδ'rt(ZY)γ+[
3]p'nγrn'kw'w(t)[]y []+t''p(βtδ)'rt ZY m'γ nwc +++[
5](y)L(')]ts'r(w)'nkw pty++r+++nt[
5jegirmi ebin: on ülümken: kelip: ögü: tolγu toqïdï:
Уюк-Тарлақ (Е-1)  5 рет кездеседi"
1Аtïm: El Tuγun: Tutuq: ben: Teŋiri: Elim: ke: еlčisi: ertim: altï: baγ: budun:qa: [beg: ertim:]
2еsiz: Elime: qunčuyïma: oγulïma: budunïma: esiz: іme: altmïš: yašïmda:
Уюк-Аржан (Е-2)  1 рет кездеседi"
1Er atïm: Ayaš Qa/?/[275] : ben:
Уюк-туран (е-3)  14 рет кездеседi"
1Quyïda: qunčuyïm: özde: oγulïm: yïta [276] : esizime: yïta: bökümedim [277] : adïrïldïm: ekinim: qadašïm: yïta: adïrïldïm:
2Altunlig: kešig: belimte: bаndïm: Teŋiri Elim: ke: bökümedim: esizime: yïta:
3Öčеn: Külüg Tirig: ben: Teŋiri Elim: te: jemlig: ben:
4üč jetmiš: yašïmqa: adïrïldïm: Ögük qatun: jerimke: adïrïldïm:
5Teŋiri:Elimke: Qazγaqïm: oγulïm: En Oz: oγulïm: altï biŋ: yuntum:
6aqanïm: Tölberi: qara: budun: Külüg:qadašïm: esizime: еlіšim er: ögüš er: oγulan er: ködügülerim: qïz: kelinlerim: bökümedim
Барық I (е-5)  4 рет кездеседi"
2Öz Jegen Alïp Turan altï oγuš budunda eŋ jegirmi altï elim qanïma adïrïldïm
Барық II (е-6)  4 рет кездеседi"
1ni Tеrеg: üč yašïmda: qansïz boldum
3Buŋusuz: erde: ben: erdi
4 Quyïdaqï: qunčuyïmγa: adïrïldïm: apamа
Барық III (е-7)  3 рет кездеседi"
1Bayča Saŋun: oγulï: Külüg Čur
3Teŋirideki künke jerdeki: elimke bökümedim
4quyïda: qunčuyïmγaqa: özde oγulïmqa: adïrïldïm
1Quyïda: qunčuyïma: esizime: yïta: özde: oγulïm: adïrïldïm:yïta:
2jüz er: qadašïm: uyarun: üčün: jüz erin:elig üküzin tekdi:
3Kök Teŋiride: kün ay esiz ermiš: esizime: adïrïldïm:
4aqanïm elime: esizime: yïta: ... aqanïm elime: esizime: yïta: adïrïldïm:
5Kürtel qan al uruŋ altunluγ keš: eginin jütim belimde bandïm: toquz sekiz on yašïm:
6 uruŋ Külüg Toq: Bögü Terikine: аqanïm bek erdemi üčün: birle bardï
7qara: budunum: qatïγlanïŋ: el törüsü: ïdman:: yïta: esiz elim: qanïm
8Elim: uγurïnda: sü bolčï: erlerim edükim yoq: ič biligde: bertegmede sekiz: er: sürdim:
9Elim: otšïŋa bir qïlnu ...
10Buŋ: baŋa: büŋ at ermiš: öldim: yïta: esizime yïlqïn yana:
12qadašïma:ekenime: adïrïldïm: yïta: qara: budunuma adïrïldïm: yïta: men
1Tör Apa: ičreki ben beš jegirmi yašda alïnmïšïm
2qunčuyïm buŋa adïrïldïm: esizim: kün ay ezidim
3üč oγulïm: adïrïldïm: yïta bökümedim qatïγlanγïl
4beš jegirmi yašïmda Tabγač qanγa bardïm er erdemim
5üčün alpun altun kümüšig: egri tebe elde kіšі qazγantïm
8budunum ekinim qadašïm adïrïldïm bökümedim
9Elim qanïm bökümedim yašïm jeti jetmiš ezdim
11antlïγ adašïm antsïzda edgü ešim adïrïldïm
13anta bökümedim yïta ürüŋіmig qaramïγ ezidim
2qadašïm: adïrïldïm: ïju: quyda: qunčuyïm: adïrïldïm: sekiz urum: adïrïldïm: ïju:
4qanïm: Üčsi Bilge Čigsü: qanïŋa tapïdïm: budunïm:
5bunta: Čigsü ..beŋgü...ermis..?
1qunčuyïm: qadašïm adïrïldïm: buŋa ačïqa tö...
3Elim qanïm: esizime: adïrïldïm: altun keš adïrïldïm
5El Inanči el ...
6qanïŋïz: yuquyur: qadašlïγïŋïz qarγanïr:öz...
7yoγïm: anča ermiš adïrïldïm:
2quyda: qunčuyïm: ...
4kiši: qazγantïm: t...
7Baγam: budunumqa: adïrïlt...
2Atsar alïp: ertіŋizin utsar küč: ertіŋizin Elig Börtе: Uge Barïš: adïrïldïm: yïtu:
3Uqumuz Umay: Begimiz: biz uya: alïp: er: özin: altï qïlamadïŋ: özlek at özin: üč qïlamadïŋ yïta: izinčüme: közünčüme: adïrldïm sečlenimü: ijü ertim men
4Er erimčin: inim ečim: uyurun: üčün: beŋgümin: tike berti:
5Törtin eligü: ertimiz: bizіni: eriklig: adïrtï yïta
6Altun Šuna yïš: kejiki: artγïl tašγïl atdačï Uge Barïšïm: adïrïlu bardï: yïta
7On ay: eltidi: ögüme: kelirti: elimke: erdem üčün: m...
8Elim: ökünčüme: qalïn: yaγïqa: qaymatun: tegin: adïrldïm: yïta er erdemi
9Iniŋizke: ečiŋizke: ingen jüki: eliz: tüšürtiŋiz:
1erdem üčün tuγ-a bermiš-e
2erdemin üčün elinde Qara qanqa barïpan
3yalabačï: barïpan: kelmediŋiz: begimiz-e
4On: En іnіsi [281] : toquz oγulï: bar üčün
5Čabïš Tun tarqan: beŋüsi tike bertim
1...Elim...gn: toquz ....tіzgin...аtun: erig...
3...ič ečime: adïrïndïm:
4...bir yašïmda: atačïmqa: adïrïndïma:atsïz:
5Uruŋusï bašï ertim: Inanču ertim:
6...аltï: yašïmda: qaŋsïradïm: bilinmedim ič ečime: yïta: adïrïndïm: bačačïγa: ič ečime: qaŋsïz ertim: ...erti
7Elimke:qanïmqa: bökmedim: ...erime: inime: ečime: ïmyam ekim: kü...
8Erdem üčün: ...
9...qara: budun: ...m:öz: oγulïm: bökmedim:
10Tarqan: šeŋun: ...bökmedi: budunïŋa
11El čur: eliŋe: qa...erdemiz üčün: yoqladï
13..erdemin üčün: ...l..e: toquz: erig uduš er: alpïn: ö..türip: ö..er altï ertim begim
14Er ..demin üčün: i...da: yoqladï: qulï: alïp tutsar: küč: ič ečim
15Yaγïda...bitigči...uz qop: budun: tikin: bilir: erti
1qara örge ben ...
2ben ...
3Türüg t ..t ..r čeŋgi ben bičig [289]
2Tuñlarïm: er atun yoq ičin: jeti: ašnuqï ečim: tašru: etilti
3Et atïm: Yola: ben: er erdemim quz: esizim: eligenis γadašïm: esizim:
4nuqï: atlarïm: ešintim: Baγa: ben er: altï jüz tamqa at
5Say deg: sarïg: altïnïm: Segreng: g...aγï ay eder: tonum:
6aγšaγa: tonum
7 er erdemim daqï: egčime anï egmeči egit jer altïm
8baš ača barïm: yaš ača: jïlqï: esizime buda: egjel atïm: Qan Eregje
9El ičregiŋe: egdimšem: Eršen: ayïq: ešim Seŋram: qanda: erütšеm Qan Eregje
10sekiz: jetmiš: yašïm: öltim: esizime: aγamγa: altmïš at: bentim:
1Er atïm Öz Toγdï oγulanïm esize ebčim adïrïldïmïz
2Erdem üčün Inal anta öntim: esize: eküñig?: erdemim bašï: üčün el ertim
3Qadašïm eren: eŋlejü: yoγladïŋ: edgü tіš: ekim ögüz: beŋü: jeriŋindeme bök...:
6Üč arγu yorïtïm: esidime: adïrdïma bökmedim:/ anï ekim t y k /
7Jüz er qa:dašïm: esizime: biŋ er budunïma: esizim: aq ïq atlu: budunïm: edgü tіšiŋ
8Esiz jerim: ïduq jerim: esize: esiz ečim: qanïm: küŋ ay esize: ana eštegün jerim: en bilgür..
1Budunïma: oγulïma: yotuzïma
2adïrïldïm: sečlentim: yïtï buŋa:
3Er erdemim /ü/čin:süg еr ... ur: adïrïldïm:
4Qanïm alp /ü/čin: bir erig: ut birle birle
5Bu qan: ekі: elig yašï: esizime:
2Qa...γda: Yaγïčï ben: Tezig Kejikde: alïp ben: Teŋiri Elimke: Tušum: toquz er: ölürtüm:
3Elim qanïm: esize: bökmedim: kün ay: esiz: yïta
4Qadašïm: ekinime: yïta: adïrïldïm: esizime:jüz kümül:budunïm: yïta: adïrïldïm
5Er erdemi: inde: Egseküm: yoq:qïrq: yašïmda: adïrïldïm:u
6Arslan Külüg: Tirig: oγulï ben: Külüg Tuγun ben:
1Oγulan atïm: Čubu Ič: Ïnal: ...te: atïm: Šümül Öge:
2Beš yašïmda: qanïŋsïz: qalïp: toquz: jegirmi: yašïmγa: ögsüz:
3bolup: qatïγlanïp: otuz: yašïmda: Öge boltum: qïrq: yïl:
4El: tutum: budun: bašladïm: tïš: yaγïγ: yaγïladïm: eltim:
5bir: jetmiš: yašïmγa: Kök: Teŋiride: künge: ezidim: esizime:
6Körsi Yamda: elim esizime: jerim: subum: esizime: quyda: qunčuyïm: tul: qaltï: esizime:
7Ekinim: qadašïm: esizime: oγulanïm qïzïma: ürüŋüm: qaram: esiz: jüz: elig erime: esizime:
8Bïŋ budraq: yont: esizime:
10...elim esiz erinč: jüz: kümül: budunïm: esiz erinč: ...
1Elim: esizime: quyda: qunčuyïma: esizime:
2Ögüne:Tutuq:er erdemi:üčin:elime: tapаdïm:
1Erdemlig: elinte: bökmedi Töleš alïp: Tutuq: іšiŋe: bökmedi: jeg: Terkin: esiz: yïta čïγa
2Töleš bilge Tutuq beg: altï jegirmi: yašda: almïš: qunčuyŋïz: bökmedi: beg ečim
3Jeti urï oγul: ïŋïzqa: bökmedük: qaŋum: ü qušča: buŋa: tüšürmek: ertiŋiz: buŋqa:tura: beŋkü tikermen: yïta
4Toγday: turñazï: artzun: qušladačï: bilge Tutuq: yoq: artzun: alïp kögšin: oluru qaltï
5Ič jer: elke: artzun: atčï: alïp Tutuq yoq: yušqadïŋ elke azman atïγ üküz at: yanaq: yïta
6Toquz: elig yašda: toquz altmïš er ölürmiš: er bašïŋ on: ölürti: bilge yïta
7Erdemi bar üčün qanïnta: kü tutuq: atqa tegmiš: esiz: er bašï yïta: čïγa
8...erin s...nčeŋiz.: bar...ne: tike bertimiz: kišinde jig tiker biz
9Erde: artuq: erdemi: bar üčün: beŋkü: tike: bertim: jeti: urï bar üčün: tike bertimiz
1Er erdem: eki: elig: Tušum: yaγïda: uduz: erig: ölürdim: Esine:
2Er atïm: Qabašti-ïq: ïnal: öge: ben: jetmiš: yašïmda:
3Esizime: jüz: qadašïma: altï: budunïma: esizime: adïrïldïm
4altï: baγ budunïm: küčlügin üčün: arqïš: elde tašïn: buŋta: etiti
1Er atïm: Kök Terek: ben: esizime: qadašïma: esiz: oγulanïma: eb еčime: adïrïldïm
2Elim qanïm: esizime: er erdemi: toquz: oγïdm adïm: jerim esize:
4Ebim Aγarïna: Altï Er bal Barïm
1Kök Teŋiride boltï Ker Ulqanur törümiš
2Elimde: beš Aqta: tegzindim: er erdemim üčün
3Beg Tarqan Öge Tirig ben esiz elim aqanïma: bökmedim:
1Er atïm: Külüg Jegen: aqanïm: budun: begiŋi: Öge
2Jeti: otuz: yašïma: elim: üčün: Toquz Tatar
3Esizime: budunïma: quyda: qunčuyïma: bökmedim:
4Üč: oγulanïmïn: ulγаturu: umadïma:
5Urï: qadašïm: üč: Künim: qïz: qadašïm: üč: jenčü/m/
6Qalïn: qadašïmqa: bökmedim: yïta: ekinim ečelі
8Elim: qanïma: Teŋiri tegim: yïta: bökmedim:
9El eri üčün: üč: Šïγa: ...
1Elim qanïma: esizime
3Köpek: otačï ben
1Buqačuq: uruŋu Jüz Yapïγ: aqanïm: esizime
1Öz elin: jeti: körti: elim jumïšïŋa: yorïtïp: beš elke: tegdim: erdemi: üčün
2En Elig Čur: Ïnanču Alïp Tarqan: atačïma: adïrïldïmïz: esizim
4Budunuma: esizime
1Er atïm: Aydaq[624]: u qunčuyïma: er at...
2Esizim: jüz : ïnal: qadašïm...
1Alïp Baγa: oγulï ben
2Qara: Barïš Ïnanču: Čigsi: ben: yïta: esizime
3toquz on yašïmda: adïrïldïm: yïta: esizime: ...
E-68. Сол қырындағы 2-мәтін  2 рет кездеседi"
1Elig oγulan: uru...esizim: jüz Kümül: budunïm: qadašïm: adïrïldïm...
E-68. Оң қырындағы 3-мәтін  1 рет кездеседi"
1...esizime: quyda: qunčuyïma: qt...
2biŋ: yon:tum: on tört:
1Esizim ol erinč: tört: jetmiš:
2yašïmda: adïrïldïm: ökünč:
6taγdaqï: qara adïγïγ: elіgen tut...
7yalŋuš: yorïp: toquz: teginig:
8..r..üčün:
11...siz: Tutuγ: taš budunγa: qanï
18...gip: bilig kü üčün:
19..tašïq: benkü: men: etči berdi
1Uyγur qan: elin alduqda: Azïγlïγ Tuŋuz teg: Tirig beg: esiz:
3Er: buŋun: qazγandïŋïz: bökmediz: beg Erkim beg
1... er. ti. ŋ ..s..tüküm künküm: özük [308]
1At ïzïm ïr а er atïm Udun a esiz e
2Qatunï ekini anta tulï a qalmïš a
3Iniler Qara Barïs a Oγul Barïs a
4Öz anta Ešinke
1Otuz oγulan saγаdïčïlar(a) ičin el(a) egirіn
3Altï uyasï basï jer іkiz(е) siŋilin qasïmïš
5Qara Čur(a) esiz si.. özüg(у) uyalarïna adïrïlmïš(a)
6Atasï atï Toγan (a) oγulï atï Qara Čur
1Atïsïn (a) usïn (a) ol ïtï(a) ...dïm
4mš (a) qara tolï (a) qïlïn
2atlïγ eren еsize Oγlan Čur ulaju qalmïš
4oγlan saγčïγ adïr +
1uBASï rmïš (а) qatun (a) aγïl (a) yorčï (a) esiz
4Aq ..pin er e qu l dï
1Börtil esiz seniŋ (e) Özüge q...
2Qïl γlïγ Ïnal umduq (a) ökünčülüg b..
3otuz oγlan (a) saγdïčïγam
1Qutluγ Özünčü esiz Özüge
2Qutluγ (a) oγulan ïn Ulatïq
2ïnal(a) Аγuš atïsï(a)
3otuz (a) oγlan(a) saγdïčï (a) b
4yaγï atï (a) qïyaγan (a)
1er atïm Saγunaq
4...m onda ilgerü er atïm Saγunaq
5er atïm Saγunaq jer yarïšïmïz
7er atïm Saγunaq yarïšïm ...
1Teŋiride: bolmuš: El Etmiš Bilge: qaγan: El bilge: qatun: qaγan atïγ qatun atïγ atanïp: Őtüken kedïn učinta: Tez bašinta: örügün ......[čit] anta jaratïtdïm: barš yïlqa yïlan yïlqa: eki yïl
2yajladïm: ulu yïlqa Őtüken: ortušïnta Šöŋüz ba [šïnta]Ïduq bašï kedininte: jajladim. Őrügün: bunta: jaratïdïm. Čit bunta toqïtïdïm. Bïn yïllïq: tümennlük: Bitigimin belgümin bunta
3yašï tašqa: jaratïdïm: tolqu: tašqa toqïtïm: üze kökTeŋiri yarïlqaduq: üčünasra yaγiz jer: igitük: üčün: elimen: törümen etintim: öŋre kün toγušuqdaqï: budun: kisre ay toγušuqdaqï: budun:
4tört buluŋdaqï budun: küč berür yaγïm: bölüg yoq boltï: ...ekin ara ïlïγïm at ïrïγlaγïm: Sekiz Seleŋe: Orqun Toγula: Seben: Teldü: Qaraγa: Boruγu: ol jerimen šubumïn qonar köčerben:
5yaγlaγïm: Őtüken: quzï kedin učï Tez bašïöŋdüni Qanuy: Künüj: biz ekin ara qïčlaγïm Őtüken jeri: Onγï Ta [rqan] süjü yaγ: budun [qa] ...γï berigerü učï: Altun: Yïš kedin üčï: Kögmen: iligerü učï Köiün
6Teŋiride: bolmuš: El Etmiš Bilge: aqanïm: ičreki: buduni: altmïs Bujruq BašïÏnanču Bujruq Toquz: bolmï Bilge: Taj Seŋün...tu...bes jüz bašï Kül Oŋï: Őz ïnanču: bes jüz: bašï Uluγ Őz ïnanču
7Uruŋu: jüz: bašï: Uluγ Uruŋu Töles begler oγulï: bïŋ bašï Töles Külüg Erin: Tarduš begler oγulï bïŋ bašï Tarduš Külüg: Erin: Ïšbara [s]bes bïŋ er: bašï Alip Ïšbara Seŋün Jaγlagar
8.........mïs toguz jüz er:bašï: Tojgan: Uluγ Targan: buquγ bïŋa...
9...budunï bïŋa qaγan Atačïq budunï bïŋa
10Teŋirim qanïm: ......qan atlïγ Čiqsi aqunču: Alip:bilge...qan...Oγuz budun altï jüz Söŋüt bir tümen budun qazγan
11Teŋiri aqanïm: atlïγï Toquz Tatar...bujruq......γï...[Söŋüt bïn]budunï tegtemin: bu bitidükde: qanïma: Torγag bašï qa...Atačuq Begčeker Čiqsi birle Baγa Tarqan üč jüz Torγaq turdï
12Teŋiri aqanïm: oγulï...Bilge...lïγï......isig y...buyruq Azsï Tay Seŋün budunï: Toŋra bujruq...bašï: Uč Qarlug bunča: budun: Yabγu: budunï
13Teŋirim [qanïm: oγulï]...Udurγan ...č bašï Seŋün: budunï: Toquz Bayrïqu: ...bašï Basmil: Toquz Tatar: bunča budun Čad: budunï:
14...anta tegdi: bunï yaratγma...Qutiuγ Tarqan...budunïγ atïn: yoiïn: yaγïma: Aium Čisi eki: ya...Qutiuγ: Bilge: Seŋün Uršu Qutluγ: Targan Seŋün: ol eki jorï
15...yarïlqadï: Bayïrqu: Tarduš: Bilge Targan...Qutluγ Jaγmač: Tabγač: Šoγdaq bašï: Bilge Seŋün Ozul Šenirken
16......Jolluγ qaγan[Torïjan qaγan? [218][Bumïn qaγan: üč qaγan olurmis: eki jüz jïl olurmiš
17......qïza barmïš: Učuz eki: atlïγnï tüke barmïs Qadar Qašar Bedi Bersel: Aj taz: Oγuz
18.........ečüm: apam: sekiz on yïl: olurmiš: Őtüken Eli: Őgüres Eli: ekin ara: Orqun: ögüzde
19.........yïl olurunta...yïl barmïs: atïmïn üze: kök Teŋiri: ašïra: yaγïz Jer: jana
20.........ntar atantïm: sekiz otuz yašïma: yïlan yïlqa: Türük Elinte bulγadum: anta artutdïm
21.........atlïγïn jamašdï bïŋa......yorïdïm: Ozmïš Tegin Udurγanta: yorïyor: Tedi: anï alγïl tedi:
22.........[Kömü]r taγda Yar ögüzde üč tuγluγ Türük budunqa anta: jetinči aj: törüt jegirmike
23.........anta: toqtartïm aqanïm: altïm: anta yoq boltï: Türük budunïγ anta: ičgrtim: anta jana
24......Ozmïš Tegin qan boltï: qoñ yïlqa: yorïdïm
25[ekinti].........bičin yïlqa yo[rïdïm]...süŋüstüm anta šančdïm qanïn anta
26......tutdïm........atïštïm......el atamïš taqïγu yïlqa: yorïdïm yïl [...]besinč ay: ü yegirmike: qalčïšdï
27süŋüs[dim]...ičgerip igdir bölük......ben anta kisre...ït yïlqa: Üč Qarluq: jablaq saqïnïp: Teze bardï: qurïja On oqqa
28kirti: anta......[Üč Qarluq]laγzï yïlqa [Toquz Tatar]...Toguz bujruq Bes Söŋüt: qara budun: Toryan: aqaŋïm qanqa: ötünti: ečü apa atï
29bar tedi...anta: yadγu a[tadi]... anta kisre: küsgü yïlqa [Esin siz]de küč: qara budun...mis: Esinsizde: küč: qara šub ermis: qara budun: Torïyan qayan
30atadïTeŋiride: bolmuš: El Etmiš: Bilge qayan: atadï El bilge qatun: atadï: qaγan: atanïp: qatun atanïp: Őtüken: ortušunta: kedinin örügin: bunta: etdim
3...qïn:qañu...
4...jeme:biz:on...
7... mïzqa: qorqunu:yana: ïnančlïγ:...
8.. ir: eki: adïrïl..emgeksizin...
9...maq:qunušmaq: tartïšmaq:
10...ačïn:ičgün:maŋa...
1Aqunčï [233]
3öŋtenig: at ïdïr
4etim: kedinig
1Bunï yaratïγma böke tutam
2El Beslig qunčuyiŋ
3Alu Qarluq : tultoni
4qubarip: tulton aldi
5Üze /Teŋirike/ asïra jerke: jükünüküm bar erti : yaŋïltuqïm yoq : Basmïlïγ: budunïγ
Mainz 167 (T I D x 20) A беті  2 рет кездеседi"
2... : q(a)n : q(a)g(a)n : ...
Mainz 167 (T I D x 20) B беті  2 рет кездеседi"
2... : m(e)n : š(ï)m...
4...n...
Mainz 169a (A-беті)  1 рет кездеседi"
3ni...
Mainz 169b (B-беті)  1 рет кездеседi"
2...γ:ol:anuγu
Mainz 169b (A-беті)  2 рет кездеседi"
2... isginte : anča...
Mainz 169d (B-беті)  2 рет кездеседi"
1...(a)ru:eni...
2...n:b(i)ri...
1Kunčuje:tikikn uče
1Ap at, ap ton eder egildi
1Qan Buz aqunči on başï bitidim
1tenri qanim igi ütiken bunim yoq
2elik er bači tuluq ač ay alpin
3altmiş qulan ülirtim
3tenrim sen igi
4(t?)aş uy..nr
5t(n?)r...
Or. 8212 (161) Транскрипциясы  357 рет кездеседi"
1Ten : Si : men : yarin : kiče : altun : örgin : üze : oluruqan : meŋileyür : men : anča biliŋler : edgü : ol.
2ala : atlïγ : yol : Teŋri : men : yarïn : kiče : esür : men: utru : eki : aylïγ : kisi : oγlïn : soqusmis: kisi : qorqmis: qorqma : timis : qut : birgey : men : timis: anča : biliŋ : edgü : ol.
3altun : qanatlïγ : talïm : qara : qus : men: tanïm : tüsi : taqï : tükemezken : taluyda : yatïpan : tapladuqumin : tutar : men : sebdüqumin : yiyür : men: antag : küčlüg : men: anča : biliŋler : adgü : ol.
4ürüŋ : esri : toγan : qus : men: čïntan : ïγač : üza : olurupan : meŋileyür : men : anča : biliŋler :
5beg : er : yuntïŋaru : barmis : aq : bisi : qulunlamis : altun : tuyuγluγ : adγïrlïq : yaraγay : tebesiŋerü : barmis : ürüŋ : ingeni : botulamis : altun : budlalïγ : buγralïq : yaragay : ebiŋerü : kelmis : üčünč : qunčuyi : unlanmis : beglik : yaraγay : tir : meŋilig : beg : ermis : aňïγ : edgü : ol.
6adïγlï : toŋuzlï : art : üze : soqusmis : ermis : adïγïŋ : qarnï : yarïlmis : toŋuzuŋ : azïγi : sïnmis : tir : anča : biliŋ : yablaq : ol.
7er : terkleyü : kelir : edgü : söz : sab : elti : kelir : tir : anča : biliŋler : edgü : ol.
8altun : baslïγ : yïlan : men : altun : quruγsaqïmin : qïlïčïn : kesipen : özüm : yul : intin : basïmïn : yul : ebintin : tir : anča : biliŋler : yablaq : ol.
9uluγ : eb : örtenmis : qatiŋa : tegi : qalmaduq : büküŋe : tegi : qodmuq : tir : anča : biliŋler : yablaq : ol.
10esinegen : bars : men : qamus : ara : basïm : antag : alp : men : erdemlig : men : anča biliŋler :
11sarïγ : atlïγ : sabčï : yazïγ : atlïγ : yalabač : edgü : söz : sab : elti : kelir : tir : anča biliŋ : aňïγ : edgü : ol.
12er : abqa : barmis : taγda : qamïlmis : Teŋiride : erklig : tir : anča : biliŋler : yabïz : ol.
13Teŋirilig : qurtγa : yurta : qalmis : yaγlïγ : qamïč : bulupan : yalγayu : tirilmis : ölümde : ozmis : tir : anča : biliŋler :
14quzγunuγ : ïγačqa : bamis : qatïγtï : ba : edgüti : ba : tir : anča : biliŋler :
15üze : tuman : turdï : asra : toz : turdï : qus : oγï : uča : aztï : kiyik : oγlï : yügürü : aztï : kisi : oγli : yoriyu : aztï : yana : Teŋiri : qutïnta : üčünč : yïlta : qop : esen : tükel : körüsmïs : qop : ögirer : sebinür : tir : anča : biliŋler : edgü : ol.
16toruq : at : semriti : yirin : öpen : yügürü : barmis : utru : yirde : oγri : soqusup : tutupan : minmis : yiliŋe : qudursuγïŋa : tegi : yaγrïpan : qamsayu : umatïn : turur : tir : anča : biliŋ : yablaq : ol.
17özlük : at : öŋ : yirde : arïp : oŋuk : turu : qalmis : Teŋri : küčiŋe : taγ : üze : yol : sub : körüpen : yis : üze : yas : ot : körüpen : yoriyu : baripan : sub : ičipen : yas : yipen : ölümda : ozmis : tir : anča : biliŋler : edgü : ol.
18kerekü : iči : ne : teg : ol : tügünüki : ne : teg : ol : közünüki : ne : teg : körüklüg : ol : egni : neteg : edgü : ol : baγïsï : ne : teg : bar : ol : tir : anča : biliŋler : aňïγ : edgü : ol.
19aq : at : qarsïsïn : üč : boluγta : talulapan : aγïnqa : ötügike : ïdmis : tir : qorqma : edgüti : ötün : ayïnma : edgüti : yalbar : tir : anča : biliŋ : edgü : ol.
20titir : buγra : men : ürüŋ : köpükümin : sačar : men : üze : Teŋirike : tegir : asra : yirke : kirür : tir : udïγmag : udγur : yatïγlïγ : turγuru : yoriyur : men : antaγ : küčlüg : men : anča : biliŋlar : adgü : ol.
21qari : üpgük : yïl : yarumazqan : tedi : ödmeŋ : körmeŋ : ürkittiŋ : tir : anča : biliŋ :
22uzun : tonluγ : közŋüsin : kölke : ïčγïnmis : yarïn : yaŋrayur : kiče : keŋrenür : tir : anča : biliŋler : muŋluγ : ol : aňïγ : yablaq : ol.
23oγlan : kekük : tezekin : bultï : čekik : etiŋ : qutluγ : bolzun : tir : anča : biliŋler : edgü : ol.
24teglük : qulun : irkek : yunta : emig : tileyür : kün : ortu : yütürük : tün : ortu : qanta : negüde : bulgay : ol : tir : anča : biliŋler : yabïz : ol.
25eki : öküzüg : bir : buqursïqa : kölmïs : qamsayu : umatïn : turur : tir : anča : biliŋ : yablaq : ol.
26taŋ : taŋlardï : udu : yir : yarudï : udu : kün : tuγdï : qamaγ : üza : yaruk : boltï : tir : anča : biliŋ : edgü : ol.
27bay : er : koňï : ürküpen : barmis : börike : soqusmis : böri : aγzï : emisimis : esen : tükel : bolmis : tir : anča : biliŋler : edgü : ol.
28qan : olurukan : ordu : yapmis : ili : turmis : tört : buluŋtaqï : edgüsi : uyurï : tirilipen : meŋileyür : bedizleyür : tir : anča : biliŋler : edgü : ol.
29oyma : er : oγlanin : kisisin : tutuγ : urupan : osïč : oyγalï : barmis : oγlïn : kisisin : utuzmaduq : yana : toquz on : bos : qoň : utmis : oγlï : yutuzï : qop : ögirer : tir : anča : biliŋler : edgü : ol.
30čïγany : er : oγlï : qazγančqa : barmis : yolï : yaramis : ögire : sebinü : kelir : tir : anča : biliŋler : edgü : ol.
31bars : kiyik : eŋke : meŋke : barmis : eŋin : meŋin : bulmis : bulupan : uyasïŋaru : ögire : sebinü : kelir : tir : anča : biliŋ : edgü : ol.
32bir : tabïlqu : yüz : boltï : yüz : tabïlqu : miŋ : boltï : miŋ : tabilqu : tümen : boltï : tir : anča : biliŋler : asïγï : bar : edgü : ol.
33kidizig : subqa : suqmis : taqï : ur : qatïγdï : ba : tir : anča : biliŋler : yablaq : ol.
34qan : süke : barmis : yaγïγ : sančmis : köčürü : qonturu : kelir : özi : süsi : ögire : sebinü : ordusïŋaru : kelir : tir : anča : biliŋler : edgü : ol.
35er : süke : barmis : yolta : atï : armis : er : aquγu : qusqa : soqusmis : aquγu : qus : qanatiŋa : urupanïn : qalïyu : baripan : ögiŋe : aqaŋiŋa : tegürmis : ögi : aqaŋi : ögirer : sebinür : tir : anča : biliŋler : edgü : ol.
36üküs : atlïγ : ögrunčüg : yoq : qobï : atlïγ : qorqïnčïŋ : yoq : učruγluγ : qutuŋ : yoq : tir : anča : biliŋler : aňïγ : yablaq : ol.
37bir : qarï : öküzüg : bilin : biče : qumursγa : yimis : qamsayu : umatïn : turur : tir : anča : biliŋler : yablaq : ol.
38qamis : ara : qalmis : Teŋiri : unamduq : abïnču : qatun : bolzun : tir : anča : biliŋler : edgü : ol.
39atïγïγ : terterü : kisemis : qamsayu : umatïn : turur : tir : anča : biliŋler : yablaq : ol.
40talïm : urï : yarïn ača : yasïčin : yalïm : qayaγ : yara : urukan : yalŋusun : yorïyur : tir : antaγ : alïp : ermis : anča : biliŋler : edgü : ol.
41ürüŋ : esri : ingek : buzaγulačï : bolmis : ölgey : men : timïs : ürüŋ : esri : irkek : buzaγu : kelürmis : ïduqluq : yaraγay : ülügde : ozmis : tir : anča : biliŋ : edgü : ol.
42uzun : tonluγ : idisin : ayakin : qodupan : barmis : yana : edgüti : saqïnmis : idisïmte : ayaqïmta : öŋi : qanča : barïr : men : tir : yana : kelmis : idisin : ayaqïn : esen : tükel : bulmis : ögirer : sebinür : tir : anča : biliŋler : edgü : ol.
43toγan : ügüz : qusï : quslayu : barmis : utru : talïm : qara : qus : qopupan : barmis : tir : anča : bilïŋler : yablaq : ol.
44toγan : qus : Teŋiriden : qodï : tabïsγan : tipen : aqïpmïs : toγan : qus : tïrŋaqï : sučulunmis : yana : tïtïnmis : toγan : qusuŋ : tïrŋaqï : ügüsüpen : qalïyu : barmis : tabïsγan : terisi : üŋüsupen : yügürü : barmis : antag : tir : anča : biliŋler : yabïz : ol.
45kiyik : oγlï : men : otsuz : subsuz : qaltï : uyïn : nečük : yorïyïn : tir : anča : biliŋler : yabïz : ol.
46tebe : titigke : tüsmis : basïnu : yimis : özin : tilkü : yimis : tir : anča : biliŋler : yabak : ol.
47er : ümeleyü : barmis : Teŋrike : soqusmis : qut : qolmis : qut : birmis : aγïlïŋta : yïlqïŋ : bolzun : özüŋ : uzun : bolzun : timis : anča : biliŋler : edgü : ol.
48qari : yol : Teŋiri : men : sïnuqïŋïn : sipir : men : üzükiŋin : ulayur : men : ilig : itmis : men : edgüsi : bolzun : tir : anča : biliŋler : :
49bars : kiyik : eŋleyü : meŋleyü : barmis : ortu : yirde : amγaqa : soqusmis : esri : amγa : yalïm : qayaqa : ünüp : barmis : ölümte : ozmis : ölümte : ozupan : ögire : sebinü : yoriyur : tir : anča : biliŋ : edgü : ol.
50tïγ : at : qudruqïn : tügüp : tigret : yazïγ : qodï : yadïrat : toquz : qat : üčerigüŋ : topu olγanča : teritzün : tir : anča : biliŋler : yabaq : ol.
51talïm : qara : qus : men : yasïl : qaya : yaylaγïm : qïzïl : qaya : qïslaγïm : ol : taγda : turupan : meŋileyür : men : anča : biliŋler :
52er : bususluγ : Teŋiri : bulïtlïγ : boltï : ara : kün : tuγmis : busanč : ara : meŋi : kelmis : tir : anča : biliŋler : edgü : ol.
53boz : bulït : yoridi : bodun : üze : yaγdï : qara : bulit : yorïdï : qaïnaγ : üze : yaγdï : tarïγ : bisdi : yas : ot : ündi : yïlqïqa : kisike : edgü : boltï : tir : anča : biliŋler : edgü : ol.
54qul : sabï : begiŋerü : ötünür : quzγun : sabï : Teŋirigerü : yalbarur : üze : Teŋiri : esidti : asra : kisi : bilti : tir : anča : bilïŋ : edgü : ol.
55alp : er : oγlï : süke : barmis : sü : yirinte : erklig : sabčï : töretemis : tir : ebiŋerü : kelser : özi : atanmis : ögrünčülüg : atï : yitiglig : kelir : tir : anča : biliŋler : aňïγ : edgü :
56ügriŋe : qutluγ : adγïr : men : yaγaq : ïγač : yaylaγïm : qusluγ : ïγač : qïslaγïm : anta : turupan : meŋileyür : men : tir : anča : biliŋler : edgü : ol.
57qanïγï : ölmïs : köŋeki : toŋmis : qanïγï : nelük : ölgey : ol : beglig : ol : köneki : nelük : toŋγay : ol : küneske : olurur : ol : anča : biliŋ1er : bu : ïrq : basïnta : azaz : emgeki : bar : ekin : yana : edgü : bolur
58oγlï : öginte : qaŋinta : öbkelepen : tezïpen : barmis : yana : saqïnmis : kelmïs : ögüm : ötin : alayïn : qaŋïm : sabïn : tiŋlayïn : tip : kelmis : tir : anča : biliŋler : edgü : ol.
59yïlqa : tegmisig : yïdïtmayïn : ayqa : tegmisig : artatmayïn : edgüsi : bolzun : tir : anča : biliŋler : edgü : ol.
60toquz : arlï : sïγun : kiyik : men : bedüz : tiz : üze : ünüpen : möŋreyür : men : üze : Teŋiri : esidti : asra : kisi : bilti : antaγ : küčlüg : men : tir : anča : biliŋler : edgü : ol.
61turnya : qus : tüsnekiŋe : konmis : tuymatïn : tuzak(k)a : ilinmis : uča : umatïn : olurur : tir : anča : biliŋler : yabak : ol.
62yarγun : kiyik : men : yaylaγ : taγïma : ïγïpan : yaylayur : turur : men : meŋilig : men : tir : anča : biliŋler : edgü : ol.
63qanlïq : süsi : abqa : ünmis : saγïr : ičre : elik : kiyik : kirmis : elïγin : tutmis : qara : qamaγ : süsi : ögirer : tir : anča : biliŋler : edgü : ol.
64kök : boymul : toγan : qus : men : körüklüg : qayaqa : qonupan : közleyür : men : yaγaqlïγ : toγraq : üze : tüsüpen : yaylayur : men : tir : anča : biliŋler : aňïγ : edgü : ol.
65semiz : at : aγzï : qatïγ : boltï : idisi : umaz : tir : anča : biliŋler : yablaq : ol.
66amtï : amraq : oγlanïm : anča : biliŋler : bu : ïrq : bitig : edgü : ol : ančïp : alqu : kentü : ülügi : erklig : ol.
67bars : yïl : ekinti : ay : bis : yiγïrmike : taygüntan : manïstantaqï : kičïγ : ditar : burua : guru : esïdičïmiz : Isig : Saŋun : Ïtačïq : üčün : bitidim.
Mainz 386 (Seite A)  5 рет кездеседi"
3orkinčig : kö
4rk : ünür : [(ä)rt
5i : : üčünč[: k(ü)n
6intä : [
Mainz 386 (Seite B)  1 рет кездеседi"
1ring
Mainz 173a (Seite B)  2 рет кездеседi"
1...n...
3...in...
Mainz 174d (Seite B)  1 рет кездеседi"
3...n...
Mainz 175 (Seite A)  2 рет кездеседi"
1..mä : (a)nč... : ...ti : ü...
2...smnu : ir... : ...slr...
Mainz 175 (Seite B)  2 рет кездеседi"
2...g : ym... : ...bir : (i)kin...
3...ng : i ... : ...is : bur...
Mainz 377 (Vorderseite)  10 рет кездеседi"
2...tl(i)g : buyr(u)q : n...
3...ti : (i)n(i)rz(ü)n : buyr(u)qa...
4...ŋri : nomin : noml(a)...
5...ka : q(a)n : s(a)bin : kop...
6...(i)rz(ü)n : buyr(u)qa : (a)nča...
Mainz 383 (Seite A)  1 рет кездеседi"
1...nä : üčü...
Mainz 383 (Seite B)  3 рет кездеседi"
5...ünč : (ä)r : (a)nča...
7...mä : (ä)n...
Mainz 385a (Seite A)  1 рет кездеседi"
4...n...
Mainz 385a (Seite B)  2 рет кездеседi"
4...n...
6...ng...
Mainz 400  4 рет кездеседi"
3...z(ü)n : t(a)mu : yi
4...ri : y(a)š(u)q : (ä)rk(ä)n...
5...: tip(ä)n : (ä)biŋ...
6...n...
Mainz 403a,b (Vorderseite)  5 рет кездеседi"
1...nomi...
6...onlugda : k...
10...onlugda : (i)ki...
13...a : üčünč ...
15...tünč : ol...
Mainz 403a,b (Rückseite)  4 рет кездеседi"
7...lirkä : (a)nča :...
8...sini : birlä :...
9...(ä)ŋ : oyn(a)š(i)k : k...
14...oynag...
Mainz 387 (Seite A)  3 рет кездеседi"
3...a : na : ...
5...na : ...o(u?) : ...
8... : k...na...
Mainz 387 (Seite B)  2 рет кездеседi"
6... : nč...
8...ra : ... in...
Mainz 388 (Vorderseite)  7 рет кездеседi"
1...nomi : ol : ...
2ur : m(ä)n : tedi : ...
3nyna : ibinti : t...
5...n : (a)ltun : yap : t...
U 178 (TM 328)  4 рет кездеседi"
2...b(a)š : (a)šnu ...
4...n...yr... : tu ...
6...rnuq...
8...u...un...
U 181 (T 11 T)  1 рет кездеседi"
2...nmisi...
U 180 (TM 331)  1 рет кездеседi"
1...n : k(ä)lürti : ...l : yi...
U 179 (Seite A)  6 рет кездеседi"
1... (a)rmazun : ašnu : s...
2...g : bisurzun : tu...
4...n...n : suzd...
5...t...n...
U 179 (Seite B)  4 рет кездеседi"
2...ädzün : intgisi ...
3...u : yu : birzun : ...
4...(i)ki : yegi...inč : a...
U 172 (Seite A)  1 рет кездеседi"
2...kn...
U 171a (Seite A)  3 рет кездеседi"
1...inč : b...
3...ünin : s...
U 171b (Seite A)  1 рет кездеседi"
6...um : ... : nu...
U 171b (Seite B)  1 рет кездеседi"
4...(ü)dün :...
U 5 Vorderseite (Teil I)  2 рет кездеседi"
4r : upayin ...
9sayin : y...
U 5 Rückseite (Teil I)  6 рет кездеседi"
2n : saqint ...
5g : s(a)mnu : na...
7bu : saqint...
9...inti : k...
U 5 Vorderseite (Teil II)  4 рет кездеседi"
5... ri : nča : tem...
6...is : m(ä)n : kul...
11...ma : ikint...
12...a : r : nča : tem...
U 5 Rückseite (Teil II)  5 рет кездеседi"
3...g : nč(i)k : uzun...
6...gli : unama...
10...r : nča : temis ...
11...emn : yultuz...
U 174a (Seite B)  1 рет кездеседi"
1...nča...
U 174b (Seite B)  1 рет кездеседi"
2... : öz(ü)n...
U 175 (Seite A)  1 рет кездеседi"
2...nazu : ...
U 175 (Seite B)  1 рет кездеседi"
1...b(a)s...anti : sa...
1Jebeči Jegren Telü (?)
2Еši : künesin (..?) er : qutï : basar
1jebči jegren ar lü
2iši künisin esser qutï basar
1taš tegrek teg(e) jeg esen
Көпшеген  1 рет кездеседi"
1Qadïm Tartïγ osï uγïn...
Уюк Оорзак I (е-108)  4 рет кездеседi"
1men: Altai oγlï: Bögü: atïm: teηri: g...: beηkü: g...elmin: men
2yašmen: begimiš: ................................
Уюк Оорзак II (е-109)  3 рет кездеседi"
1mïη ay: k...onïnčï ay...
3er atïm ben: az.....
Уюк Оорзак III(е-110)  1 рет кездеседi"
2er erdemim: oqïm: oγlanïm: elim: esizim
Оттук Даш II (e-64)  1 рет кездеседi"
1jükin tirig
Чаа-Қол II (e-14)  1 рет кездеседi"
2quyda: qunčuyïmqa: üzde: oγulïma bökmedim: esizime
Чаа-Қол III (e-15)  7 рет кездеседi"
1Er atïm: Yaruq tegin: ben : bir :otuz: yašïmda :esizime
2Ketim: Bele:Tuγma: erdi: oγlu : ben: edgüge: bökmedim : esize
3budun ara: bolm…n üčün: elig : uyamγa: adïrïldïm: esini
Чаа-Холь IV (e-16)  4 рет кездеседi"
1Alïp uruŋu: Tutuq: ben: quyda: qunčuyïm: eki oγlanïma: esizime: yanuš: qïzïma
Чаа-Қол V (e-17)  2 рет кездеседi"
2Uyar qatunïm üčün: öldim: jïta: ičim: yorčïm: …
Чаа-Холь VII (e-19)  2 рет кездеседi"
1Qutluγ: Čigši ben: Qadar: yaγda
2qara budunïma: yïta: esizime
Чаа-Холь VIII (е-20)  4 рет кездеседi"
1tört uγlanïm bar učun: beηkument/ikti/
2Külüg apa: ben
Чаа-Қол X (e-22)  1 рет кездеседi"
3quyda: qunčuyïmqa: oγlïmqa:
Чаа-Қол XI (e-23)  2 рет кездеседi"
1/Er erdemim/ jerim üčün: öltim:
2Isig ïnal : elime begime bökmedim
1erdem: anar: at: edkü: elig ataγï: barïltï On-uq
Уйбат II (e-31)  7 рет кездеседi"
3... üčin: alpïn üčin: erdemin üčin
5epdi: üč qata teg ezinti
6atasiz er: eki oγlïn: birle: ölti
Алтын Көл II (e-29)  21 рет кездеседi"
1...ma : qunčuyma: bökmedim/e/ /budun/ ïmqa: bökmedim:
2...er... üčün:...
3Erdem b/u/lsar: munïγ: ermez: munïγ: ersem: Ezeru /?/ alqanïp: erdemlig: batur men
4Erdemlig bulsar: budun: isrik/?/: jürümedi: erinčim: ikizime:
5Elimde: tört: tegzindim: er erdemim: üčün: ïnanču alp seŋün
6On ay elti: ögim: oγlan: toγdum: erin: ulγatïm
7Er erdem bulsar: andaγ ermiš: altun qap r...: ...tim
8Er erdem üčün Tüpüt qanqa: yalabaš bardim: kelmedim:
Елегест IV Иір көл (e-70)  1 рет кездеседi"
2tö ...... oγlïm: quydančyïm: bökmedim...
1Körtile: Šeŋün ben: ečim: aqanïm
2Bögü Terken: er erdemimde
3Čač: Barïš Aγïra Šeŋün
Бичикту-Бом ІІ/1  1 рет кездеседi"
1En Ergü er (a)
Текпенек  1 рет кездеседi"
1ben tedim
Ялбак-Таш III  1 рет кездеседi"
1El Yegen (a)
Жалпақ-Тас IV/VI  1 рет кездеседi"
1yaγïz er (a) id uq erim (a) ata ana
3er tunluŋ ele oq
1tunyaluγ : tör tegi elte : tür qan
2inilük qïz : qaraγaz : ačqa : iki
3qat altun ed erürti
Налайхын  3 рет кездеседi"
1Kögimen...
3qan Teηirid(e?)...
4umay qatun...
Жалпақ-Тас V  2 рет кездеседi"
1tegin(e) atam(a) eneŋ(e)
Жалпақ-Тас VII  1 рет кездеседi"
1erpen tedim erti
Жалпақ-Тас X  3 рет кездеседi"
1Tülen Yegen(e): ben tedim(a)
Жалпақ-Тас XIII  1 рет кездеседi"
1er ati El Yegen(a)
Жалпақ-Тас II/XV  2 рет кездеседi"
1ben : atïm Č...
2ben bitidim bičle kergü
Жалпақ-Тас XVIII  1 рет кездеседi"
1ekinči(a) bitidim
Жалпақ-Тас XIX  1 рет кездеседi"
1Bertip Aqa ben bitidim(a)
Жалпақ-Тас XX  1 рет кездеседi"
1Iginig : bediz uγ eli : uz ermiş(a)
Жалпақ-Тас XXIII  1 рет кездеседi"
1Ürüŋ(a) bitidim(a) anačïm(a) adirildimiz(a)
Құрғақ I  3 рет кездеседi"
1Temir apa oγlïm(a) esiz ökinčig(e) atï Eki Qanlïŋ(a) Alïp Yerke ökinčig(e) yegitim(a) ekiz bimedimiz(e)
4quzi ič irkin bulmadimaz baqa keltim
5[qadaš ?]... (ez ešit ?) irkin čarig čur ben
Or.8212/77  6 рет кездеседi"
1Yeme : bisinči : ay sekiz yigi-
3eriη on : bolap : kelti : Yabïη er
5e Bürüt : tutuq : Altun t-
6ay eriη on : yaratïmlïq erür atï
9keltimiz bir : kun bir qoň-
10ï eki köp : ebіgni : bitigeči :
Or.8212/78  8 рет кездеседi"
1...azïnïp : ölm...
2:: tanuqluγ : sab : tamγalïγ :
5zin : bilginče : bir : kisi : at-
6in : bilig u :: azmazun : tip :
7jirči : yaratï : yaηilmazun : t-
9irči : yaηïlmaz : bilge : onï temi-
1törtinči : ay toquz : otuz : Q-
2unïγïn Čor : yarïqï : oruŋu : Tud-
3ïn : Čigsi : ke : yarlïγ : boltï
4alïnï : ičireki eki yaryaqï : Čik :
6otqa : kunmis : Qïlïč Üzike
10yarïq : üčün : Yir : yarïq : yar-
11lïγ : boltï : Alan ayïčïγï kemüd
17tiginke : Barïγlan Saŋun ...
19... siηe : ... Arïγčï Arqa : si : Kensig : q-
21... erke : oruŋu : Saŋun : qa
8q : Kene : bu...
Алдыы-Бель I (e-12)  3 рет кездеседi"
1Čuči: büri: Seŋün
3sub jer: Kem: qatun: aj kün
Барык IV (e-8)  2 рет кездеседi"
1aqanïmqa: Elimke: bökmedim:
2quyda: qunčuyïmqa: adïrïldïm
1elim: quyda qunčyuïm: adïrïldïm
1Toŋa Külig : tarqan : beg
3kük Teŋride : kün ay esizime
5...elim qanïma : esizime
1Ötün isil el uja Jigin Čora ikü ara
T ІІ T 14  13 рет кездеседi"
1bašlandï : yiti : paγïrlanï-
2ŋ[595] : yeme : türlüg : mon-
6ir : tüzlüg : ol :: intiz
8zlüg : ol :: sarïγ : taš : ana-
10tas : eki on : tüzlüg : ol ::
13larïŋ : kentü : kentü : erde-
16l : sïγ : sub : yünser : ol taš-
18upqa : otγay : yeme : ne : is : ya-
22ŋ : sub : yünser :: ol : tašïγ
23özinte : tutsar :: yat : ki-
27asïl : bolsar : kim : özin-
1En elig čur önčin: kegü: qaz-[γantïm]
1erkinč
Оттук Даш (е-4)  1 рет кездеседi"
1Küč qïyaγan ičreki
1n čur
2Arγïz : ben: aγïrdïm
3Temičin :tuγraγ : urtum
5Uluγ Erkin bit/idi/m
Қара-сұғ (e-9)  1 рет кездеседi"
1..... beŋüsü yoq ermiš yïlïnda yüz eligde
Чаа-Қол VI (e-18)  3 рет кездеседi"
2inim еčim: yïta: adïrïlu bardïmïz: yïta:
5bunda: oγlanïm yïta:
Or. 8212 (1692)  12 рет кездеседi"
19qur: tigin: teŋir-
20i: ... dïn: qutïŋ-
21a: ütünti: yalbar-
22tï: meniŋ: atïma:
23bir: nom: sül...: bi-
24tizün: tep: men: ...
27Siŋ qur: tigin: üčü-
28n: bitidim: qamuγ: baγ-
29n: birle: ügirinč-
30sin: ...
Очуры Ачуры (e-26)  11 рет кездеседi"
1...El ögesi: ïnanču Bilge :Erig : Ülgen
2…: oγlï: atï: Küčurï: oγlan : toγ…
3...a: eliŋiz üčün: qazγanu: Üz quy: yïda: esiz..
5…tegiš : sü: teŋi: jeti biŋ: oγlan : erti
6…jeti: jegirmi:erdemi: yašïnda: erdem: ölti...
8…q baqïtï : buŋsïz: erti: Qara sečin teg …
9…esiz: Baγïr: Küziŋün : On qara: körmez ertiŋiz: Seč aγ …
2tu... Alïp šul bitidim esen olurtïm
2Ani bitigli An nt in ?
4Jegiš jigen šayu ... Tutuq beg: Arqï :jeri
5Külüg čigsi: beg er erdemim üčün Qara Seŋir ... altï er: ig ...di ..be ...qadasim...
6Aš Er šanuz
2ukuz: alpïn
1...üčün: yaγïq...
2...Künč Tutuq
1... jüz yašïna
1altušïnta : kelip
2elim: qanïm : Tersin ban ata /?/
4Burtam: ügde baš ïnal es?
5banap eglip esinep: el al jap /?/
1Benkü: qaya
2Ečšün ... antalïγ ül ?
3Esdem kenčin ara apa ačra ?
4Menkü qaya
5Nč aγïs qap an aya esmin yaryuš bač aγu ......
1Jüči ïnal: uruŋu Šeŋün
1Üč jüz bodraq: yontïmqa: bökmedim
2Quyda: qunčuyïmqa adïrïltïm : esizime
3Qančaγïr[623]: Töles Tirig
1esiz: kunčuy: bökmedim
2toquz yašta: Tuγluγ : qanqa: tapdïm erdemim
1Bečin: qara ... elim qu...nt r m : qim
3...erin...at...b....un .....
1... üčin aqa beš : alqušïrdaqï begmiš ....
4.... γlï: buyruq alïp: šapun...
1... Teč Uš : qatun : adïrïlγim...
5…s qap…adïrïltïm qanš nyim ?
6…..beniŋ bitigim : eki baγlïγqa begime ….
7Teŋiri elimke er erdemim üčün uy... r : aqanda ber .. ke....?
1...er sü on...
1Čur ..n
1Altun šaγïr
1..arï ...isen ..yaγïz jer : γ ...
Тас ұршықтағы (e-87) мәтін  3 рет кездеседi"
2..edgin ipsil ig..?
3apyam: yaqmar šašaγïm: čašiz aq qunču: ser qapïnč
1Beg šeŋün : er atïm
2Kök Teŋiride: kün ay : esizime
3Šeŋün tutuq : ben uyar üčün törüŋin :ete berdim
1Teŋirim: [qanm]: esizime:
2Kökmiš Tutu [q] ....m üčün es erdem
5Türk ben ...qa
2ctß'r kyr'n γrβ...
3γry'......h..t rty 21 srδ 'xš'wnh ...
6mwx'n x'γ'n npyšn ßγy ...p'y nry x'γ'n
7......srdw mz'yx x'γ'n β'y
"Бигэр" түрiк бiтiк жазуы  2 рет кездеседi"
3külüg anï yortï
4anï abï ebiŋ
1čašïrtï : šarig kezinč : k...
2kezüče suni
1Irbiče erip sančinti
1Atan Apam šaŋun
1erimen qut berti
2Teŋirde: qut bolm...: qan: elinde:
3.......: qan: atïγ: .... öntürti: öŋre:
1Teŋirken: alïp qutluγ: bilge qan
2ögürig: begler bilig ün...iz
3Alïpïtïm: .........qan beg q...bir
4bir yeg...bir ay er...qaγan
1nlüg qunčuy
2...duš qunčuy
6bolzun
1bičin yïl: yiti...nč: bir yegirmi
4küzti: taňïn taš: sisyetim:
5mun erimiŋ eli barïrmin
Электронды тарихи-мәдени қордың негізі "Мәдени мұра" мемлекеттік бағдарламасының "Шығыстану секциясы" Р.Б.Сүлейменов атындағы Шығыстану институты тарапынан 2005 жарияланған "Қазақстан тарихы туралы түркі деректемелері" сериясының 2-томы "Н.Базылхан "Көне түрік бітіктастары мен ескерткіштері (Орхон, Ениесей, Талас)" Алматы: Дайк-Пресс. 2005, 252 б. +144 бет жапсырма" атты ғылыми еңбек болды. Ғылыми редакторлары: т.ғ.д., проф. М.Қ.Әбусейтова,
ф.ғ.д., проф.Б.Бұхатұлы.
Р.Б.Сүлейменов атындағы Шығыстану институтының директоры т.ғ.д., проф. Меруерт Қуатқызы Әбусейтоваға көрсеткен көмегі үшін алғыс білдіреміз.


қазрусeng
© Абай атындағы Қазақ Ұлттық педагогикалық университет.
Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігінің Тіл комитеті тапсырысы бойынша жүргізілген
"Жазба және этноархеологиялық деректемелер бойынша қазақ тілінің тарихи-мәдени ақпарат көздерін жасау" жұмысы шеңберінде жасалған.