қазрусeng
:
:
 
  1   2   3   4   [ 5 ]   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19
81Айдаров Г.Язык орхонских памятников древнетюркской письменности YIII века. Алма-Ата, 1971, С.353-354.
82Акишев К.А.Курган Иссык . Исскуство саков Казахстана. М.,1978. 53-60 б. ; Акишев К.А.Иссыкское письмо и руническая письменность // Қазақстан Республикасының 10 жылдығына арналған «Байырғы түркi өркениетi: жазба ескерткiштер» атты халықаралық ғылыми-теориялық конференцияның материалдары. Алматы, «Ғылым», 2001., 392-393 б.
83Аманжолов А.С. Две наскальные рунические в долине Иртыша // История и теория древнетюркского письма. –Алматы: ЗАО «Издательство «Мектеп», 2003. -С. 203-204. (-368 с.)
84Аманжолов А.С. Две таласские рунические надписи из городища Атлах // Тюркская руническая графика – II (наглядный материал). Алма-Ата., 1981, с. 12. ; А.С. Аманжолов Атлақ мекен орнынан табылған екі руникалық талас жазуы (Жамбыл облысы , Байзақ ауданы) // Түркі филологиясы және жазу тарихы , Алматы, 1996, 47 б. .; Аманжолов А.С. Две таласские рунические надписи из городища Атлах //История и теория древнетюркского письма. Алматы, 2003. С. 96.
85Аманжолов А.С. Қола айнадағы қол таңба // Білім және еңбек, 1986, №2, 26-27 б. ; Аманжолов А.С. Батыс Қазақстаннан табылған қола айнадағы көне жазу // Түркі филологиясы және жазу тарихы , Алматы, 1996, 90-92б.; Руническая надпись на бронзовом зеркале (Западный Казахстан) // История и теория древнетюркского письма. Алматы, 2003. С. 247-248.
86Аманжолов А.С.Две рунические надписи // Ученые записки Хакасского НИИЯЛИ . 1974, выпуск-19. С.37-140.; Аманжолов А.С.Руническая надпись на китайской монете 759 г. // История и теория древнетюркского письма. Алматы, 2003. С.142-143.
87Аманжолов А.С.Две таласские рунические надписи из городища Атлах // Тюркская руническая графика – II (наглядный материал). Алма-Ата., 1981, с. 12. ; А.С.Аманжолов Атлақ мекен орнынан табылған екі руникалық талас жазуы (Жамбыл облысы, Байзақ ауданы) // Түркі филологиясы және жазу тарихы, Алматы, 1996, 47 б. .; Аманжолов А.С.Две таласские рунические надписи из городища Атлах // История и теория древнетюркского письма. Алматы, 2003. С.96.
88Аманжолов А.С.К дешивровке рунической надписи на Таласской палочке // История и теория древнетюркского письма. Алматы, 2003. С.102-104.
89Аманжолов А.С.Руническая надпись на бронзовом зеркале местного производства (Восточный Казахстан) // История и теория древнетюркского письма. Алматы, 2003. С.201-202. ; А.С.Аманжолов Түркі филологиясы және жазу тарихы, Алматы, 1996, 95 б.
90Аманжолов А.С.Т-1 (Айртам-Ой) Руническая надпись на валуне, находка 1896 г. // История и теория древнетюркского письма. Алматы, 2003. С.87.
91Аманжолов А.С.Тюркская руническая графика (методическая разработка). Алма-Ата,1980. С.25. ; Аманжолов А.С.Түркі филологиясы және жазу тарихы. Оқу құралы. Алматы, 1996. 48 б.; Аманжолов А.С.История и теория древнетюркского письма. Алматы, 2003. 60, 111 б.
92Аманжолов А.С.Чуйские рунические надписи // История и теория древнетюркского письма. Алматы, 2003. С.97-100.
93Аманжолов С. Вопросы диалектологии и истории казахского языка. Часть первая. – Алма-Ата, 1956. – стр. 119-120.
94Арагачи (Чадамба) З.Б.Новые эпиграфические находки в Туве // Ученые записки ТНИИЯЛИ, 1963, выпуск-10, С.250-252.
95Арагачи (Чадамба) З.Б.Новые эпиграфические находки в Туве // Ученые записки ТНИИЯЛИ, 1963, выпуск-10, С.253.
96Арсланова Ф.Х., Кляшторный С. Г. Руническая надпись на зеркале из Верхнего Прииртышья // Тюркологический сборник -1972. М., 1973, С. 306-315. Таблица-2.
97Базылхан Б. Гурвалжин уулын түрэг бичээс. ШУА-ийн мэдээ. Улаанбаатар, 1969, № 4. Х.14-15.
98Базылхан Б. Хангидайн хадны тұрэг бичээс ШУАМ, Улаанбаатар, 1968.N4, 96-97 х.; Шинэхұұ М. Хангидайн хадны тұрэг бичээсийг дахин нягталсан нь. Хэл зохиол судлал. ­ІІІ боть,1-25 дэвтэр.Улаанбаатар, 1979.65-69 х.
99Базылхан Б. Эртний Тұрэг бичээсний хэлний ұгийн бұтэц. Улаанбаатар. 1984. 98 х; Cэвортян С.Э. Этимологический словарь тюркских языков М., 1980. С.104-106. Древнетюркский словарь Л., 1969.С. 327-328;
100Базылхан Б. Қазақ және моңғол тiлдерiнiң салыстырмалы тарихи грамматикасы. Морфология. Алматы, 2000. 180 б.
Электронды тарихи-мәдени қордың негізі "Мәдени мұра" мемлекеттік бағдарламасының "Шығыстану секциясы" Р.Б.Сүлейменов атындағы Шығыстану институты тарапынан 2005 жарияланған "Қазақстан тарихы туралы түркі деректемелері" сериясының 2-томы "Н.Базылхан "Көне түрік бітіктастары мен ескерткіштері (Орхон, Ениесей, Талас)" Алматы: Дайк-Пресс. 2005, 252 б. +144 бет жапсырма" атты ғылыми еңбек болды. Ғылыми редакторлары: т.ғ.д., проф. М.Қ.Әбусейтова,
ф.ғ.д., проф.Б.Бұхатұлы.
Р.Б.Сүлейменов атындағы Шығыстану институтының директоры т.ғ.д., проф. Меруерт Қуатқызы Әбусейтоваға көрсеткен көмегі үшін алғыс білдіреміз.

 

қазрусeng
© Абай атындағы Қазақ Ұлттық педагогикалық университет.
Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігінің Тіл комитеті тапсырысы бойынша жүргізілген
"Жазба және этноархеологиялық деректемелер бойынша қазақ тілінің тарихи-мәдени ақпарат көздерін жасау" жұмысы шеңберінде жасалған.