TÜRIK BITIG
Language Committee of Ministry of Culture and Infrmation of RK
қазрусeng
Search:
Where:
Home Inscriptions Learning Dictionary Help
Site Parts
Turk Inscriptions And Manuscripts
Learn Old Turk Writings
Ethno Cultural Dictionary
Data
Help
Contact Us
Inscription Types
Orhon
Yenisei
Talas
Turfan
Altai
Kazakstan
Fergana
Orhon inscriptions
Memorial complex «Shiveet Ulan»
Tatpar (Kutlug) kagan memorial complex, The
Huis Tolgoy Memorial Complex, The
Memorial complex and Statue of Niri kagan, The
Memorial Complex Eletmiš Yabgu (Bilge atačim)
Kultegin’s Memorial Complex, The
Bilge kagan’s Memorial Complex, The
Tonyukuk’s Memorial Complex, The
Kul-Chur’s Memorial Complex, The
Memorial Complex Altyn Tamgan Tarhan
inscription the Choir [192]
Inscription Kultarhan
Memorial Complex “Ih hanui nuur”
Memorial Complex El etmish Bilge kagan (Moyn-Čor)
Inscription El etmish Bilge kagan (Tariat // Terh)
Inscription “Tes”
Inscription Ordu-balyq I (Karabalghasun I)
Inscription Ordu-balyq II (Karabalghasun II)
Inscription “Tewsh”
Old Turkic bronze stamp
Old Turkic writing on a copper coin
Choito-Tamir texts, The
Doloodoyn stele and inscription, The
“Sudzi” stele and inscription, The
“Sevrey” stele and inscription, The
“Darvi” rock inscriptions, The
Bombogor Memorial Complex, The
“Zuryin ovoo” rock inscription, The
The White Hill (Aq shoqy)
“Gurvalzhyn uul” mountain inscriptions, The
“Qara Qatu” (Ereen Kharganat) inscription, The
“Baga Oygor” inscription, The
“Ih bichigt” inscription, The
“Del Uul” inscription, The
“Shaahar Tolgoy” inscription, The
“Gurvan Mandal” inscriptions, The
Baibalyq fortress, The
Inscription in Övörkhangai museum, The
“Ongot” Memorial Complex, The
“Muhar” Memorial Complex, The
Dayan Memorial Complex, The
Ortenbulak inscription, The
“Olon Nuur” Memorial Complex, The
Turkic Stele in Achit Lake
The Turkic inscription “Kok Kotil”
Biger Turkic inscription
“Khogne Tarny” burial mound carved sculpture
Tsahir rock inscriptions, The
Khanan Khad inscriptions of Yamaan Us gorge, The
Zurkh-Uly inscription, The
Nalayhyn inscription, The
«Tehtiin gol» inscriptions, The
«Rashaan Khad» inscription, The
Khar-Salaa inscriptions, The
Resources
Signs
Dictionary
Search
Maps
Museum Exibitions
Articles
References
Font suppot
Site Map
  Inscription El etmish Bilge kagan (Tariat // Terh)
Definition Texts Pictures Copies Sizes
Inscription El etmish Bilge kagan (Tariat // Terh) stone turtle
1

Teŋiride : bolmuš : El Etmiš Bilge : qaγan : El bilge : qatun : qaγan atïγ qatun atïγ atanïp : Őtüken kedïn učinta : Tez bašinta : örügün ......(čit) anta jaratïtdïm : barš yïlqa yïlan yïlqa : eki yïl

2

yajladïm : ulu yïlqa Őtüken : ortušïnta Šöŋüz ba (šïnta)Ïduq bašï kedininte : jajladim. Őrügün : bunta : jaratïdïm. Čit bunta toqïtïdïm. Bïn yïllïq : tümen künlük : Bitigimin belgümin bunta

3

yašï tašqa : jaratïdïm : tolqu : tašqa toqïtïm : üze kökTeŋiri yarïlqaduq : üčünasra yaγiz jer : igitük : üčün : elimen : törümen etintim : öŋre kün toγušuqdaqï : budun : kisre ay toγušuqdaqï : budun :

4

tört buluŋdaqï budun : küč berür yaγïm : bölüg yoq boltï : ...ekin ara ïlïγïm at ïrïγlaγïm : Sekiz Seleŋe : Orqun Toγula : Seben : Teldü : Qaraγa : Boruγu : ol jerimen šubumïn qonar köčerben :

5

yaγlaγïm : Őtüken : quzï kedin učï Tez bašïöŋdüni Qanuy : Künüj : biz ekin ara qïčlaγïm Őtüken jeri : Onγï Ta (rqan) süjü yaγ : budun (qa) ...γï berigerü učï : Altun : Yïš kedin üčï : Kögmen : iligerü učï Köiün

6

Teŋiride : bolmuš : El Etmiš Bilge : aqanïm : ičreki : buduni : altmïs Bujruq BašïÏnanču Bujruq Toquz : bolmï Bilge : Taj Seŋün...tu...bes jüz bašï Kül Oŋï : Őz ïnanču : bes jüz : bašï Uluγ Őz ïnanču

7

Uruŋu : jüz : bašï : Uluγ Uruŋu Töles begler oγulï : bïŋ bašï Töles Külüg Erin : Tarduš begler oγulï bïŋ bašï Tarduš Külüg : Erin : Ïšbara (s)bes bïŋ er : bašï Alip Ïšbara Seŋün Jaγlagar

8

.........mïs toguz jüz er : bašï : Tojgan : Uluγ Targan : buquγ bïŋa...

9

...budunï bïŋa qaγan Atačïq budunï bïŋa

10

Teŋirim qanïm : ......qan atlïγ Čiqsi aqunču : Alip : bilge...qan...Oγuz budun altï jüz Söŋüt bir tümen budun qazγantï

11

Teŋiri aqanïm : atlïγï Toquz Tatar...bujruq......γï...(Söŋüt bïn)budunï tegtemin : bu bitidükde : qanïma : Torγag bašï qa...Atačuq Begčeker Čiqsi birle Baγa Tarqan üč jüz Torγaq turdï

12

Teŋiri aqanïm : oγulï...Bilge...lïγï......isig y...buyruq Azsï Tay Seŋün budunï : Toŋra bujruq...bašï : Uč Qarlug bunča : budun : Yabγu : budunï

13

Teŋirim (qanïm : oγulï)...Udurγan ...č bašï Seŋün : budunï : Toquz Bayrïqu : ...bašï Basmil : Toquz Tatar : bunča budun Čad : budunï :

14

...anta tegdi : bunï yaratγma...Qutiuγ Tarqan...budunïγ atïn : yoiïn : yaγïma : Aium Čisi eki : ya...Qutiuγ : Bilge : Seŋün Uršu Qutluγ : Targan Seŋün : ol eki jorï

15

...yarïlqadï : Bayïrqu : Tarduš : Bilge Targan...Qutluγ Jaγmač : Tabγač : Šoγdaq bašï : Bilge Seŋün Ozul Šenirken

16

).....Jolluγ qaγan(Torïjan qaγan? (218)(Bumïn qaγan : üč qaγan olurmis : eki jüz jïl olurmiš

17

......qïza barmïš : Učuz eki : atlïγnï tüke barmïs Qadar Qašar Bedi Bersel : Aj taz : Oγuz

18

.........ečüm : apam : sekiz on yïl : olurmiš : Őtüken Eli : Őgüres Eli : ekin ara : Orqun : ögüzde

19

.........yïl olurunta...yïl barmïs : atïmïn üze : kök Teŋiri : ašïra : yaγïz Jer : jana

20

.........ntar atantïm : sekiz otuz yašïma : yïlan yïlqa : Türük Elinte bulγadum : anta artutdïm

21

.........atlïγïn jamašdï bïŋa......yorïdïm : Ozmïš Tegin Udurγanta : yorïyor : Tedi : anï alγïl tedi :

22

.........(Kömü)r taγda Yar ögüzde üč tuγluγ Türük budunqa anta : jetinči aj : törüt jegirmike

23

.........anta : toqtartïm aqanïm : altïm : anta yoq boltï : Türük budunïγ anta : ičgrtim : anta jana

24

......Ozmïš Tegin qan boltï : qoñ yïlqa : yorïdïm

25

[ekinti].........bičin yïlqa yo[rïdïm]...süŋüstüm anta šančdïm qanïn anta

26

......tutdïm........atïštïm......el atamïš taqïγu yïlqa : yorïdïm yïl (...)besinč ay : ü yegirmike : qalčïšdï

27

süŋüs(dim)...ičgerip igdir bölük......ben anta kisre...ït yïlqa : Üč Qarluq : jablaq saqïnïp : Teze bardï : qurïja On oqqa

28

kirti : anta......(Üč Qarluq)laγzï yïlqa (Toquz Tatar)...Toguz bujruq Bes Söŋüt : qara budun : Toryan : aqaŋïm qanqa : ötünti : ečü apa atï

29

bar tedi...anta : yadγu a(tadi)... anta kisre : küsgü yïlqa (Esin siz)de küč : qara budun...mis : Esinsizde : küč : qara šub ermis : qara budun : Torïyan qayan

30

atadïTeŋiride : bolmuš : El Etmiš : Bilge qayan : atadï El bilge qatun : atadï : qaγan : atanïp : qatun atanïp : Őtüken : ortušunta : kedinin örügin : bunta : etdim

Inscription El etmish Bilge kagan (Tariat // Terh) stone turtle
1

Bunï yaratïγma böke tutam

The basic idea of creating the electronic historical and cultural fund was based on issue of The Oriental Studies Section of The Institute of Oriental Studies named after Suleimenov in 2005 under the govermental program "Cultural Heritage": "Қазақстан тарихы туралы түркі деректемелері" сериясының 2-томы Н.Базылхан "Көне түрік бітіктастары мен ескерткіштері (Орхон, Енисей, Талас)" Алматы: Дайк-Пресс. 2005, 252 б. +144 бет жапсырма.
Chief Editors:
doctor of history sciences Prof. M.Abuseitova
doctor of philology sciences Prof. B.Bukhatuly.
We appreciate The Director of The Institute of Oriental Studies Meruert Abuseitova for her help.


Inscriptions Learning Ethno Dictionary Dictionary Resources Search Help Contacts
қазрусeng
© Абай атындағы Қазақ Ұлттық педагогикалық университет.
Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігінің Тіл комитеті тапсырысы бойынша жүргізілген
"Жазба және этноархеологиялық деректемелер бойынша қазақ тілінің тарихи-мәдени ақпарат көздерін жасау" жұмысы шеңберінде жасалған.